BÁNH CHO ĐỜI- Chúa Nhật X Thường Niên- Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô

# Mác-cô 14, 12- 16. 22-26

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”

    Kinh thánh tường thuật lại cho chúng ta lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Trong kế hoạch yêu thương ấy, Thiên Chúa gọi và chọn dân Israel để trở thành dân riêng của Người. Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn dắt họ đến vùng Đất Hứa.

    Trong hành trình ấy, Chúa luôn trung thành với dân của Người. Trái lại, dân Israel hết lần này đến lần khác bất tín với Thiên Chúa của mình. Theo dõi các bài đọc trong sách cựu ước, chắc chắn sẽ không khó để ta kể ra vài ví dụ cho thực tế ấy. Trong sách Dân Số có chép: “Ðám dân ô hợp sống giữa dân Ít-ra-en bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Ít-ra-en cũng khóc lóc mà nói: Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi.” (Dân số 11,4-6)

    Hay ở một đoạn khác có kể lại rằng: “Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.” (Dân số 21,4-5)

    Đọc các trích đoạn trên, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra những lởi chỉ trích về sự yếu lòng của dân Israel. Nhưng trên thực tế, hình ảnh dân Israel xưa lại là câu chuyện hôm nay của mỗi người chúng ta. Chẳng phải ta cũng dễ dàng than thở hay trách mắng người khác khi thực tế không như ta mong muốn? Chẳng phải ta dễ dàng quy trách nhiệm cho một ai khác, mà không nhìn nhận ra sự thiếu xót của bản thân mình? Những lúc ấy, chẳng phải chính chúng ta cũng đang trở nên bất tín với Thiên Chúa hay sao?

    Bên cạnh sự yếu lòng của dân Israel, là Một Thiên Chúa bao dung. Mỗi lần dân Israel lỗi phạm, rồi biết ăn năn, là mỗi lần Thiên Chúa thứ tha cho họ. Bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương dân của Ngài, nên đã đưa chương trình cứu chuộc đến hoàn thiện nơi Đức Giêsu Kitô. “Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.” (Dt 9, 14-15)

    Hiến tế thánh thiêng của Giao Ước Mới được hiện tại hóa trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. “Bí Tích Thánh Thể Tưởng Niệm cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô, hiện tại hóa và dâng tiến cách bí tích hy tế duy nhất của Người trong Phụng Vụ của Hội Thánh là Thân Thể Người” (GLHTCG, 1362). Do đó, thông qua Bí Tích cực thánh này, chúng ta được thông phần vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa.

    Ngày xưa Thánh Giustinô có viết “Chỉ có người đón nhận giáo lý chân chính với chúng tôi, đã lãnh nhận phép rửa để được tha tội và tái sinh, phải sống tuân theo luật Chúa, mới được tham dự vào bàn tiệc này” (Hộ giáo 1,66,1-2 – Trích từ GLHTCG, 1355). Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết ‘sống tuân theo luật Chúa’, nghĩa là sống đức ái, mến yêu Chúa và tha nhân, để chúng ta được xứng đáng tham dự vào Bàn Tiệc Thánh.

Phó Tế John Hồng Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *