BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 2, Tuần X Thường Niên

# Mát-thêu 5: 1-12   

“Phúc thay ai…vì Nước Trời là của họ”

 Tin Mừng hôm nay là một trong những bài giảng của Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu công khai sứ vụ rao giảng về “nước trời” trong của Tin Mừng Mát-thêu từ chương 5 đến 7 và được gọi là “Bài Giảng Trên Núi”, vì ngay từ đầu, bài giảng được thực hiện trong bối cảnh “trên núi” (Mt 5: 1-2).

   Phần thứ nhất của bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi và được bắt đầu với “Tám Mối Phúc Thật” như là “Lề luật” hay phương các sống cho các môn đệ của Ngài. Tin Mừng ngày mai sẽ tiếp tục nói về mục đích của các mối phúc nầy với thông điệp mời gọi các tín hữu hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mt 5: 13-16).

   Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về hai điểm chính. Điểm thứ nhất là Chúa Giêsu giảng dạy cho các Môn đệ của Ngài trên “núi”. Điểm thứ hai là từ “phúc thay” bởi nó được lặp đi lặp lại và bắt đầu mỗi “Mối Phúc”.

   Trong khi Thánh sử Lu-ca đặt bối cảnh của bài giảng “các Mối Phúc Thật” trên đồng bằng (Lc 6: 17), Mát-thêu đặt bối cảnh “trên núi” (Mt 5: 1-2). Tuy khác nhau về bối cảnh nhưng điều quan trong là cả hai thánh sử Tin Mừng truyền đạt một nội dung và mục đích duy nhất.

   Đọc Kinh Thánh chúng ta thường gặp hình ảnh “núi” hay “đồng bằng.” Nói đến “núi” hay “đồng bằng”, chúng ta thường nghĩ đó là nơi vắng vẽ, thanh bình, yên tĩnh và trong lành. Khi ở đó chúng không chỉ được làm tươi mát, sảng khoái tâm hồn mà còn cảm nhận được bình yên và sự lắng đọng từ trong sâu thẳm nội tâm của chính mình. Có lẽ nhờ vào kinh nghiệm đó mà các nhóm, hội đoàn hay cộng đoàn dòng tu thường tìm đến những nơi xa xôi, yên tĩnh, mát mẽ, trong lành để nghĩ ngơi, tĩnh tâm, hay tìm gặp Chúa. Có lẽ “núi” cũng là nơi thuận lợi cho những mặc khải thần linh. Vì chính trên núi Si-nai, Thiên Chúa đã ban Lề Luật cho dân của Người qua ông Mô-sê (Xh 24: 1-2, 9). Chính cũng trên núi, núi Ga-li-lê, mà Chúa Giê-su ban “các Mối Phúc”. Cũng trên núi, Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chết trên thánh giá và mai tang trên núi, “Đồi Sọ” (Mt 27: 33- 61; Lc 23: 33- 56). “Các Mối Phúc” không là phải là Lề luật, càng không phải là những huấn lệnh ép buộc. “Các Mối Phúc” là nhân đức thuộc nước trời, là những hướng dẫn cách sống dẫn vào Nước Trời. Vì “các Mối Phúc” này giúp chúng ta sống đúng với tinh thần con cái đích thật của Thiên Chúa và được chính Thiên Chúa chúc phúc, hướng dẫn.

   “Phúc thay”! Đọc và suy ngẫm “Tám Mối Phúc” mà Chúa Giêsu giảng dạy trong Tin Mừng hôm nay, có lẽ chúng ta có chút bỡ ngỡ hay khó hiểu. “Phúc thay ai ..nghèo khó, sầu khổ, bách hại…” Có lẽ “nghèo khó, sầu khổ, bách hại” mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây là một tâm hồn luôn hướng về Chúa, một tâm hồn luôn lấy Chúa làm gia nghiệp, và vì theo Chúa và khao khát hạnh phúc nước trời nên chấp nhận và phó thác hoàn toàn cuộc đời trong sự quan phòng của Thiên Chúa; còn “mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho”. Ngài cũng muốn dạy các Tông đồ ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay là của cải vật chất chỉ là phương tiện để con người đạt tới cùng đích là sự sống vĩnh cửu, là sự sở hữu được chính Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khó nghèo, phó thác nơi Ngài; sống không phụ thuộc vào của cải trần thế, không trở nên thù địch của “nước trời”. “Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6: 24), hay “của cải anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó” (Mt 6: 21); nếu của cải, gia nghiệp của chúng ta là Thiên Chúa thì đương nhiên, lúc nào chúng ta cũng hướng về Thiên Chúa, mong đạt tới Ngài, cũng như ước muốn trở thành công dân Nước Trời. Và cũng chính vì lẽ đó mà “Tám mối phúc thật” còn được gọi là “Hiến chương Nước Trời” đã được bắt đầu bằng “Phúc thay ai …”, và luôn kết thúc bằng “…vì Nước Trời là của họ”. “Nước Trời” hay hạnh phúc đích thực với Chúa là món quà Thiên Chúa ban cho, không phải vì hy sinh, chịu bách hại, sống tinh thần nghèo khổ hay làm việc lành phúc đức mà chúng ta đạt được. “Phúc thay…” vì qua Chúa Giêsu, chúng ta được ban cho những “Mối Phúc” này. Điều chúng quan trọng là chúng ta có sẵn sàng đón nhận và làm sinh lời những “Mối Phúc” Chúa đã ban cho chúng ta hay không.

   Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn tìm những nơi vắng vẽ, yên tĩnh, thanh bình- “núi”, là trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để được nghe tiếng Chúa và nhận ra thánh ý Ngài trong cuộc sống. Chúng ta được mời gọi đi vào nơi tĩnh lặng của cõi lòng để đón nhận ơn Chúa và để Ngài biến đổi tâm hồn mình nhờ đó chúng ta có được những nhân đức-“các Mối Phúc” thuộc về Nước Trời.

   Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau luôn để nhờ đó mỗi người chúng ta luôn ý thức được “các Mối Phúc” Chúa ban, đón nhận và làm sinh lời những ơn phúc ấy trong mỗi ngày sống trên trần thế này. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để sống tinh thần “Hiến Chương Nước Trời”, và hy vọng đạt đến “vì Nước Trời là của họ.” Amen. 

Thầy  Micae Phạm Quang Diệu, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *