# BÁNH CHO ĐỜI- THỨ 7, TUẦN X THƯỜNG NIÊN- LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

# Luca 2: 41- 51

“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”

    Giáo Hội Công Giáo thường trích dẫn Lời Chúa trong Cựu Ước để xây dựng một hình ảnh Đức Maria- người nữ tỳ đầy ân phúc của Thiên Chúa, như trong sách tiên tri Isaiah 61: 10 đã từng nói: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.” Thế nên, ngày lễ hôm nay chúng ta mừng kính sự tinh tuyền của trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ, như một người tôi tớ được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt!

     Phong trào sùng kính trái tim vỗ nhiễm Mẹ Maria được khởi đi trong Giáo Hội hầu như cùng lúc với việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thế nhưng, giữa hai ngày lễ về “hai trái tim” rất thánh này lại có sự khác biệt rõ ràng.

     Nếu việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu như là sự diễn tả hữu hình tình yêu mãnh liệt Thiên Chúa dành cho loài người, thì việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria lại tập trung vào tình yêu của Mẹ dành cho Chúa Giêsu, người con yêu dấu của Mẹ, và qua đó Mẹ vươn tới cùng Thiên Chúa Cha. Như vậy, việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria không dừng lại ở việc lành đạo đức, nhưng sâu xa hơn, nó còn giúp ta khám phá ra cách thức tốt nhất và hữu hiệu nhất để ta đáp trả tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Như Giáo Hội vẫn thường dạy chúng ta, qua việc tôn kính Đức Maria, các tín hữu luôn được Mẹ dẫn đưa đến gần hơn tới Thiên Chúa. Điều này nhằm chống lại các lạc thuyết cho rằng các tín hữu thần thánh hoá Đức Mẹ hay tôn thờ Mẹ đến mức đặt người ngang hàng với Thiên Chúa.

      Khi chúng ta tôn kính trái tim vô nhiễm của Mẹ, chúng ta được mời gọi nhìn nhận nơi Mẹ một cách thức cụ thể để yêu mến Thiên Chúa trong việc tôn thờ Người. Tôn vinh trái tim tinh tuyền của Mẹ là chúng ta đang tôn vinh chính con người đã được Thiên Chúa thương tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tôn vinh trái tim vô nhiễm của Đức Maria, chúng ta được mời gọi nhìn nhận sự thánh thiện và tình yêu mãnh liệt có một không hai mà Mẹ đã dành cho Con Thiên Chúa làm người, Đấng mang trong mình dòng máu của Mẹ. Sự thánh thiện và tình yêu mãnh liệt đến nỗi làm cho Mẹ sẵn sàng cộng tác hoàn toàn vô điều kiện vào chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, qua việc làm người và cuộc tử nạn, Phục sinh của Đức Kitô.

     Lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria khi ta bắt chước sống theo gương sáng của Mẹ, còn làm cho chúng ta trở nên kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Thế nên, tôn vinh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, chúng ta được ơn thánh hoá bản thân mỗi ngày, hầu giúp chúng ta bớt phần bất xứng khi ta đón nhận Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

       Như thế, khi chúng ta mừng kính lễ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, chúng ta cũng phải bắt chước Mẹ, nhiệt thành trong việc đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho ta, qua chính sự đơn sơ phó thác và vâng phục Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đồng thời, chúng ta cũng được kêu gọi thánh hoá bản thân mỗi ngày cho Trái Tim Cực Sạch của Đức Mẹ, qua việc ăn năn thống hối các tội lỗi đã phạm.

     Lạy Mẹ Maria, xin hãy giúp chúng con luôn biết noi theo gương Mẹ, sống cuộc đời trong sạch để sau này chúng con cũng sẽ được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với Mẹ trên quê trời. Amen.

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *