# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 2, Tuần XI Thường Niên

# Matthew 5: 38-42

“ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”

      Thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều ý thức rất rỏ về những bất công đang xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày và dĩ nhiên không ai muốn nhìn thấy điều đó. Thông thường, tất cả chúng ta đều phản ứng gay gắt về những bất công như vậy; thế nhưng câu hỏi đặt ra là: Chúng ta phản ứng thế nào trước những bất công mà chúng ta nhìn thấy đó theo cách của một người tín hữu công giáo? Thiết nghĩ đó mới là điều quan trọng hơn. Bởi vì thông thường, chúng ta có thể thấy rằng mọi người thường có xu hướng phản ứng với các tình huống bất công dựa trên các tiêu chuẩn mà họ đã cảm nhận được từ các tình huống mà họ đã từng trải qua. Do đó, bạo lực sinh ra bạo lực; trả thù nối tiếp trả thù và rồi điều đó lại trở thành tiêu chuẩn của mọi người; miễn là chúng ta có thể đạt được những gì chúng ta muốn bằng những gì chúng ta cho là đúng, như vậy chúng ta mới có thể hài lòng và đây là tiêu chuẩn được đặt ra bởi nền văn hóa và nếp sống của chúng ta.

     Thông thường, chúng ta có thể thấy rằng trả thù làm cho người ta thỏa mãn, trả thù là cách khiến cho kẻ phạm tội phải trả giá và trả thù là quy luật của thế giới này. Tuy nhiên, nguyên tắc của người tín hữu công giáo thường không phù hợp với những gì thế giới cho là đúng, mà ngược lại, nguyên tắc của người công giáo là thách thức các nguyên tắc của xã hội này. Chẳng hạn, việc tha thứ hay yêu thương kẻ thù không phải là để cho phép bất công cai trị hoặc quên đi những lỗi lầm đã phạm, nhưng là để ghi nhớ điều sai đó bởi vì người ta sẽ không cần được tha thứ nếu người ta không nhớ những gì mình đã phạm. Nói cách khác, Chúa Giê-su thách thức ý thức của mỗi chúng ta về cái gọi là đúng hay sai, không phải theo tiêu chuẩn của thế gian mà theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, mỗi người trong chúng ta đều đáng bị trừng phạt do tội lỗi mình đã phạm nhưng Thiên Chúa đã không chọn trừng phạt chúng ta, Ngài cũng không đè bẹp kẻ thù và loại bỏ chúng và Ngài cũng không làm cho kẻ thù biến mất nhưng Ngài lại biến kẻ thù trở thành bạn hữu vì kẻ thù cũng chính là những người con đáng được Chúa cứu chuộc.

     Vì vậy mà theo cách nào đó, khái niệm về cái gọi là “sự công bằng của Thiên Chúa” theo nghĩa, trong đó Chúa thưởng người tốt và trừng phạt người xấu có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và đánh giá của chúng ta về mặt công lý. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Chúng ta luôn tin rằng Thiên Chúa luôn tỏ Lòng Thương Xót của Ngài trước khi Ngài đưa ra phán xét con người. Nếu nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta cũng đã thấy rằngThiên Chúa nhân từ vĩ đại đã can thiệp vào lịch sử một cách kịp thời mỗi khi con người xa vào tội lỗi để con người có thể thay đổi đường lối của mình.

      Bây giời chúng ta hãy thử nhớ lại chương thứ 5 của Tin mừng của Matthêw trước đó, Chúa Giê-su đã giảng về các Mối Phúc và Ngài dường như đã đến để lật ngược những giá trị của thế gian để mang lại giá trị Tin Mừng, giá trị nước trời cho chúng ta vốn để bắt đầu khi chúng ta thay đổi cách nghĩ của mình. Trong thư gửi Tín hữu Roma nói rằng, ” ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Như chúng ta đã biết, nếu mọi người đáp lại bằng tình yêu trước cái ác, thì chúng ta sẽ sớm thấy mọi thứ hướng về điều tốt đẹp. Như thế cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh rất khó khăn vì nó là cuộc đấu tranh chống lại cái tôi và niềm kiêu hãnh sa ngã của chính chúng ta.

     Vì vậy, khi chúng ta cố gắng suy ngẫm về điều này, chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: Chúng ta có để cho ân sủng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta và biến đổi những cách phản ứng tiêu cực của chúng ta hay không? Và lòng kiêu hãnh của chúng ta có cứng đến mức từ chối ân sủng của Thiên Chúa,  thứ mà có thể giải thoát chúng ta khỏi bản ngã sa ngã và giải thoát chúng ta khỏi việc làm điều tốt giã tạo trong mắt Thiên Chúa không? Ước gì khi suy niệm Lời Chúa ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy tự suy ngẫm và trả lời những câu hỏi này một cách chân thật nhất. Amen  

Lm. Paul Nguyễn Công Vinh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *