# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 3, Tuần XI Thường Niên

# Matthew 5: 43- 48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

       Yêu mến kẻ thù là một chuyện rất khó khăn và đôi khi nó dường như là chuyện bất khả thi đối với những ai đã bị tổn thương quá nhiều. Quả thế, làm sao chúng ta có thể yêu kẻ đã làm cho đời ta khổ sở hay thậm chí hủy hoại cuộc sống chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho kẻ không những không muốn sự tha thứ mà còn tiếp tục gây tổn thương cho ta?

      Tuy nhiên chính tình yêu này mới làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo và thánh thiện, bởi vì chúng ta không còn yêu bằng tình yêu nhân loại nhưng là tình yêu đến từ Thiên Chúa, Đấng “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”

       Nếu chúng ta chỉ yêu mến những người yêu thương mình thì chúng ta có khác gì dân ngoại và những người tội lỗi đâu. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, những người con của Cha trên trời, phải biết vượt qua khuynh hướng tự nhiên là chỉ yêu kẻ yêu mình để vươn đến cả những kẻ ghét và làm hại mình nữa. Chính tình yêu vượt trên những tình cảm tự nhiên như thế này sẽ khiến chúng ta trở nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo.

       Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể yêu thương và tha thứ những ai đã xúc phạm và làm tổn thương mình, hầu chúng ta có thể trở nên thánh thiện và hoàn hảo như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn hảo. Amen.

 

Lm. JB Chương Nguyễn, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *