# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 4, Tuần XI Thường Niên

# Matthew 6: 1- 6. 16- 18

“khi làm việc lành phúc đức, anh em chớ phô trương”

     Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống chân thành, quảng đại và tươi vui trước mặt Chúa. Tin mừng theo thánh Mátthêu hôm nay gợi lại cho chúng ta ba cách sống đạo và gìn giữ Lề Luật cơ bản nhất của người Do Thái theo truyền thống đó là: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba việc đạo đức căn bản không chỉ của Do Thái giáo, nhưng trong nhiều  tôn giáo lớn, trong đó có Kitô giáo của chúng ta. Trong đó: Việc bố thí diễn tả tương quan của chúng ta với tha nhân, việc cầu nguyện diễn tả tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và việc ăn chay diễn tả tương quan của chúng ta với chính mình. Trong cả ba việc đạo đức này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta một cách thật mạnh mẽ: Anh em đừng bố thí, cầu nguyện và ăn chay như những người giả hình. 

     Trong mọi tôn giáo và thuộc mọi thời, những người giả hình là những người thường thực hiện những việc đạo đức một cách phô trương, nghĩa là làm vì người khác và tìm sự chú ý và khen ngợi của người khác. Việc làm của họ không mang nhiều chiều kích “thiêng liêng”, hay rộng hơn, không có chiều kích nội tâm, nghĩa là được định hướng bởi tâm tình vì Thiên Chúa, cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nhưng chỉ làm cho có vẻ bề ngoài mà thôi. Làm để thỏa mãn cái tôi của bản thân, làm để được người ta ca tụng, làm để cho  có việc làm. Thay vì phô trương, Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hành các việc đạo đức một cách kín đáo và chân thành. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng tới 6 lần từ “kín đáo”, trong đó 5 lần được dùng để nói về Thiên Chúa Cha: “Cha của anh hiện diện nơi kín đáo”; “Cha của anh thấy trong kín đáo”. Như thế, Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu là “đấng kín đáo” và Ngài mời gọi chúng ta cũng trở nên “những người con kín đáo” như Cha của mình. Kín đáo và chân thành, không phải là để thi thố sự khiêm nhường, nhưng để trở nên giống Cha của mình là Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo và hành động một cách kín đáo. Và hơn thế nữa, sự kín đáo trong cách sống và tập tành nhân đức của mình phải luôn mang chiều kích vui tươi vì chúng ta muốn làm điều làm đẹp lòng Chúa như lời thánh Phao lô trong thư thứ hai gởi tín hữu Côrintô: “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”.

        Thiên Chúa không kể số lượng công việc chúng ta làm cho bằng tình mến chúng ta dành cho Chúa trong mỗi công việc dù nhỏ nhặt mà mình làm. Như gương chị thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu – người dạy chúng ta yêu mến Chúa ngay trong những việc nhỏ. Cúi xuống nhặt một chiếc lá để làm sạch mảnh vườn vì lòng yêu mến Chúa và cộng đoàn thì được kể là lớn lao hơn làm những việc trong đại mà thiếu sự chân thành phụng sự Chúa. Trong nhịp sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta phài đối diện với rất nhiều những thứ luật lệ và qui định để hỗ trợ đời sống mình và giúp chúng ta sống trung thành phụng sự Chúa cách hữu hiệu nhất và nên Thánh. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi đáp trả lại những đòi buộc với tất cả lòng chân thành hơn là chỉ làm cho có hoặc để người khác khen mình. Hơn thế nữa chúng ta được mời gọi để sống vui tươi và hòa đồng với nhau, vì điều đó làm cho đời sống chúng ta thêm giá trị và đẹp lòng Chúa.

       Ước gì chúng ta luôn biết nỗ lực theo lời mời gọi của Chúa hôm nay để xây dựng một đời sống cộng đoàn Kitô Hữu tràn ngập niềm vui và chân thành phụng sự Chúa. Amen.

Lm. Giuse Đông Lê, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *