# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Bảy Tuần XVI Thường niên

# Mát-thêu 13: 24- 30

“Hãy để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt”

     Tâm hồn của mỗi Kitô hữu chính là Nước Trời mà chính Chúa Giêsu gieo vào Lời của Thiên Chúa. Một hình ảnh, một cảnh tượng phá hoại hay phá rối là do kẻ thủ độc ác gây ra. Chúng ta hiểu ngay, đó là ma quỷ. Vâng, Nước Trời chính là điều thiện hảo, tốt lành từ Thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu đã gieo vào, ôi thật là hạnh phúc, nếu đừng có kẻ quấy rối. Như chúng ta biết thửa ruộng đây là thế gian, nhưng cũng có nghĩa là  tâm hồn con người trần thế.

     Theo đó, Chúa Giêsu đến thế gian để gieo lời của Thiên Chúa vào mảnh đất tâm hồn của lòng người để từ đó lòng người trở nên thửa ruộng tốt và lúa tốt là hạt giống Lời Chúa mọc lên trong tâm hồn người tín hữu, như vậy, Lời Chúa là hạt giống điều thiện hảo sẽ trổ sinh bông hạt, đó chính là Nước Trời. Nhưng, Nước Trời tại thế chưa hoàn hảo, bởi kẻ quấy rối được phép hiện diện trong thế gian và cũng gieo điều bất hảo vào thế gian. Thiên Chúa không sai thiên thần đến để diệt cỏ, nhưng, vẫn để nó cùng mọc lên với lúa. Theo đó, cũng có thể nói trong tâm hồn chúng ta cũng có thể có sự hiện diện cùng lúc của điều tốt và cái xấu. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, tình thương và sự quan phòng thật kỳ diệu, bởi vì, Ngài là Thiên Chúa công bình khi tuyên án, đầy lòng thương xót khi xét xử, chậm bất bình. Ngài là Thiên Chúa của sự khoan dung và nhân hậu. Thật vậy, ân sủng từ Ngôi Lời Thiên Chúa là Chúa Giêsu đến để  cứu độ thế gian. Thiên Chúa vì yêu thương mà cứu, chứ Thiên Chúa không mắc nợ ai. Theo đó, chúng ta thấy Lời  từ Thiên Chúa là nguồn sống, vì vậy, Thiên Chúa không nổi giận và tiêu diệt kẻ ác, người làm điều dữ là như vậy. Để cỏ lùng và lúa tốt cùng mọc lên trong mảnh ruộng thế gian đó cũng là Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Đồng thời, để hạt giống Lời Chúa gieo vãi vào trong tâm hồn nhân thế để rồi họ có sự tự do đón nhận hay khước, họ cũng có tự do để cho cỏ lùng phát triển.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những thửa ruộng tốt để cho Lời Chúa sinh hoa kết quả, được triển nở hầu mang lại hoa trái cho chính chúng con cũng như những người xung quanh, nhưng đồng thời cũng xin cho chúng con biết học theo tính kiên nhẫn của Chúa, để sống hiên ngang bên cạnh cỏ lùng là phương tiện của thế lực gian tà mà không bị nó lấn át hay làm phai nhạt niềm tin của chúng con. Xin chúng con biết sống đúng với đường lối của Chúa để một ngày kia, chúng con được vào Nước Trời hưởng vinh phúc mà Chúa đã dành sẵn cho những ai xứng đáng. Amen.

Tu sĩ Antôn Trần Đức Thiện, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *