+++

Roma, ngày 9/8/2021

Anh Chị Em thân mến,

Lúc này đây chúng ta đang tiến tới Tổng Tu Nghị của Dòng Cát Minh Chân Trần, sẽ được tổ chức tại Rôma từ ngày 30 tháng Tám đến ngày 14 tháng Chín.

Tổng Tu Nghị là sự kiện trọng đại nhất, được tổ chức trong Dòng của chúng ta sáu năm một lần. Tu Nghị bầu chọn Tổng Điều Hành mới (Bề trên Tổng quyền và Ban cố vấn của ngài). Nhưng trên hết, Hội đồng Tu nghị, bao gồm Bề trên và Đại biểu của tất cả Địa hạt của Dòng, sẽ đánh giá cẩn thận về tình trạng của Dòng, với những điểm mạnh và điểm yếu của nó, và sẽ đưa ra những hướng dẫn cho tương lai của nó.

Mỗi Tu Nghị là một thời gian của ân sủng, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự hiệp thông liên kết chúng ta với nhau và với toàn thể Giáo hội, nhưng cũng là thời gian trách nhiệm cao cả bởi vì khả năng trung thành của chúng ta đối với ơn gọi Cát Minh và giải quyết những thách đố của thời đại chúng ta sẽ được xác định bởi cách thức mà chúng ta có thể lắng nghe nhau và để nghe tiếng nói tinh tế của Thánh Linh đang nói với chúng ta trong những tiếng nói của chúng ta.

Tu nghị thứ 92 này trong lịch sử của Dòng sẽ tập trung suy tư vào một văn bản đã được triển khai trong suốt nhiệm kỳ 6 năm này, có tựa đề: Tuyên ngôn về Đoàn sủng Cát minh-Têrêxa. Với tài liệu này, chúng tôi đã cố gắng trả lời một cách tổng hợp và cập nhật cho câu hỏi rằng: Trở nên các tu sĩ Cát minh Chân Trần ngày nay có ý nghĩa gì? Làm thế nào chúng ta có thể sống ơn gọi của mình theo cách mà chứng tá của chúng ta là trong sự tiếp nối với gia sản mà chúng ta đã nhận được và trong sự hài hòa với những thách đố mà thế giới ngày nay đòi hỏi chúng ta phải giải quyết?

Chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề này trong hai tuần. Sẽ có khoảng một trăm anh em đại diện cho toàn Dòng. Nhưng đồng hành với chúng tôi còn có các anh em, chị em, những người bạn của Dòng Cát Minh của Têrêxa và Gioan Thánh Giá. Chúng tôi cậy dựa vào tất cả anh chị em, vào tình huynh đệ của anh chị em và vào những lời cầu nguyện của anh chị em để ân huệ của Tu Nghị này sẽ không trở nên vô ích nhưng nó có thể là một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta, từ đó chúng ta bắt đầu một lần nữa được đổi mới và củng cố trong ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta trong việc phục vụ Giáo hội và thế giới.

Trong tình huynh đệ Cát Minh,

Linh Mục Saverio Cannistrà, OCD.

Bề trên Tổng quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *