# Tổng Tu Nghị lần thứ 92- Ngày làm việc thứ 11

Ngày làm việc thứ 11 của Tổng Tu Nghị lần thứ 92

+++++

      Buổi sáng, Các Cha Francisco Javier Mena Lima của Hạt dòng Caribê và Cha Fabio Silvestri, Giám tỉnh Venice, đã trình bày cho chúng tôi về phương pháp làm việc được thông qua để sửa đổi các Quy tắc Áp Dụng: các thành viên của ủy ban,với nhiều lý do đang băn khoăn có nên tích hợp các Nhận xét/Ý kiến từ các Tu nghị viên hay không. Sau lời giải thích của ngài, một thời gian làm việc mới đã được trao cho Ủy ban để sửa đổi các Tiêu chuẩn để hoàn thành công việc của họ.

     Sau đó, Cha Marco Chiesa, Tổng Cáo thỉnh (người chuyên lo về việc xin phong chân phước/ thánh cho anh chị em trong dòng- người này làm việc trực tiếp với Ủy ban Phong Thánh của Vatican), trình bày cho chúng tôi Đơn xin: hoạt động, quảng bá về Án phong chân phước/thánh của Các Thánh của Dòng, các thánh tích, mối quan hệ với Uỷ Ban Phong Thánh. Cha Tổng Cáo thỉnh cũng lo phần Phụng vụ dành riêng cho Dòng. Ngài cũng là người chăm lo đến Phụng vụ riêng của Dòng. Cha cũng giải thích cách mà các sách phụng vụ đang được phát triển trong các ngôn ngữ ở các vùng miền và sự liên kết với ngài.

     Tiếp đến, Cha Christophe-Marie Baudouin, Tân Tổng giám định, từ tỉnh dòng Paris, nhắc nhở chúng tôi rằng vào ngày 16 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Hội đồng Điều hành UNESCO đã chấp thuận việc ứng cử Thánh Nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu trong hai năm tới 2022-2023, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Chị. Việc ứng cử này đã được đệ trình bởi nhà nước Pháp và Vương cung thánh đường Lisieux. Năm 2023 cũng sẽ là năm kỷ niệm một trăm năm lễ phong chân phước cho chị Thánh (29/04/1923). Cha Christophe-Marie đã mời Tu nghị tôn vinh biến cố bách chu niên này. Tu nghị đã hoan nghênh lời mời này. Về các cách thức và điều kiện sẽ được xác định sau.

     Cuối cùng, Cha Daniel Ehigie Đại diện cho Nigeria đã trình bày với chúng tôi về tình hình của Dòng ở Châu Phi và ngài là đại diện trong Tổng Tu Nghị và Các Tu nghị ngoại thường. Cha Daniel cho chúng tôi biết yêu cầu từ những người anh em của chúng ta ở Châu Phi là có thêm một người đại diện nữa ở Tổng Tu Nghị. Các thành viên Tu Nghị sẽ bỏ phiếu cho yêu cầu này trong nhiều giải pháp khác nhau.

     Buổi chiều, anh em Tu nghị viên lần lượt bỏ phiếu cho các đề xuất sửa đổi các Quy tắc Áp dụng.

BTT OCD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *