# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Hai, Tuần XXIV, Thường niên

#Luca 7: 1- 10

“Lạy Chúa xin phán một lời thì tâm hồn con sẽ được lành mạnh”

+++++

     Tin Mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy các bậc bô lão Do Thái đã thỉnh cầu Chúa Giêsu cho viên đại đội trưởng, một nhà lãnh đạo trong các nhà cai trị quân sự của dân Ít-ra-en. Tại sao họ lại làm như vậy? Bởi vì viên đại đội trưởng này đã thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với những người bại trận. Ông đã giúp người Do Thái xây dựng các hội đường cho họ, cho phép họ có phẩm giá và sống bình an và thực hành niềm tin của mình dưới ách quân đội thống trị. Lòng tốt và lòng thương xót của ông đã khiến ông được các trưởng lão Do Thái quý mến. Thật vậy, những hành động trong quá khứ của chúng ta thường quay trở lại, nó có thể ám ảnh chúng ta hoặc để giúp chúng ta lớn lên. Những hành động tử tế, lời nói đầy lòng cảm thông có thể dẫn đến lòng thương xót và lòng tốt được trả lại cho chúng ta khi chúng ta cần nhất. Những hành động, lời nói thiếu bác ái của chúng ta dẫn đến điều hoàn toàn ngược lại. Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta đối xử với những người dưới quyền, dưới sự chăm sóc của mình như thế nào?

     Những lời nói khiêm tốn của viên đại đội trưởng cho thấy rằng ông đã nhận ra một cách chính xác Đức Giêsu là ai: là Vua của trời và đất. Viên đại đội trưởng biết rằng ông không xứng đáng để đón tiếp Chúa Giêsu trong nhà của mình. Nhiều lúc chúng ta cũng tự hỏi ai trong chúng ta là người xứng đáng? Ông cũng biết rằng Chúa Giêsu có quyền tối cao và không cần phải đến nhà ông để chữa bệnh cho người đầy tớ. Viên đại đội trưởng tin tưởng rằng Chúa Giêsu là một vị vua nhân từ, người sẽ chữa lành cho bất kỳ ai cầu xin Ngài, bất kể họ có xứng đáng hay không, Chúa luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là cơ hội thuận tiện để chúng ta tự hỏi bản thân mình: Là môn đệ của Chúa trong thời đại hôm nay, tôi có thực sự tin tưởng vào Chúa Giêsu như viên đại đội trưởng không?

     Thật vậy, kinh ngạc trước yêu cầu khiêm tốn và hoàn toàn tin tưởng của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu nhận xét rằng Ngài đã không thấy ai có đức tin như vậy trong dân Ít-ra-en những người được Chúa chọn làm dân riêng! Vâng, thật dễ dàng để khẳng định chúng ta có đức tin khi tham dự Thánh lễ và lúc cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta có thể bám chặt vào ảo tưởng rằng cuộc sống của chúng ta đang được kiểm soát. Đại dịch Covid-19 là bằng chứng ngược lại, chúng ta không thể kiểm soát hết mọi thứ. Khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách, thật dễ dàng biết bao khi chúng ta tìm đến một người bạn, một ban tư vấn trực tuyến hoặc một cuốn sách nào đó để tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm kiếm sự giải thoát. Thế nên, rất ít người trong chúng ta chạy đến cùng Thiên Chúa, cùng Đức Kitô với một trái tim rộng mở và khiêm nhường để thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, giúp con; Chúa ơi con đang gặp khó khăn, thử thách, xin giúp con. Nhiều lúc, Chúa là đối tượng cuối cùng chúng ta chạy tới hay tìm đến.

    Lạy Chúa là Chúa của con và là tác giả của lịch sử nhân loại, xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa đầu tiên khi chúng con gặp khó khăn thử thách. Xin cho chúng con ý thức rằng tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng con luôn không thay đổi. Xin Chúa cũng thêm đức tin cho chúng con để chúng con chu toàn nhiệm vụ của người môn đệ Chúa, là người mang danh Kitô hữu. Xin hãy chữa lành bệnh tật của chúng con đặc biệt là đại dịch Covid này như Chúa đã làm đối với người đầy tớ của viên đại đội trưởng.

     Ngày hôm nay nhờ ơn Chúa giúp tôi sẽ ý thức hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi và trong những người xung quanh. Tôi sẽ cố gắng cách tối đa có thể để luôn hướng lòng về Chúa khi làm bất cứ việc gì dù lớn lao hay nhỏ bé, tất cả cho vinh quang Thiên Chúa được chiếu tỏa. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *