# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Tư, Tuần XXIV, Lễ Đức Mẹ Sầu bi

#Gioan 19: 25- 27

“Cùng chịu đau khổ với Chúa là một diễm phúc.”

+++++

     “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà!” Đây là những lời của Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en  nói với Đức Trinh Nữ Maria vào giây phút Truyền Tin. Vậy có nhiều người tự hỏi, tại sao hôm nay chúng ta lại mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, trong khi Mẹ được chào là người đầy ơn phúc và Thiên Chúa ở cùng Mẹ và Ngài đã ban cho Mẹ niềm diễm phúc ấy?

     Suy ngẫm về cuộc đời của Mẹ cho chúng ta thấy rằng Mẹ luôn sống kết hiệp với con của Mẹ là Chúa Giêsu một cách mật thiết hơn bất cứ người nào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã tham dự vào cả nỗi đau cùng cực và vinh quanh của Con mẹ, dẫu biết rằng để sống đích thực là một tôi tớ của Thiên Chúa, Mẹ phải chịu nhiều đau khổ và hy sinh, nhưng Mẹ luôn tin vào tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong đời Mẹ. Và chính qua sự tin tưởng này mà Mẹ đã trở thành người môn đệ đầu tiên và đích thực của Chúa Giêsu. Theo truyền thống thì Mẹ đã chịu bảy nỗi khổ trong cuộc đời là: Lời tiên tri của ông Simêon (Luca 2: 25-35), trốn sang Ai Cập (Mátthêu 2: 13-15), lạc mất Hài Nhi Giêsu trong ba ngày (Luca 2: 41-50), Mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê (Luca 23: 27-31; Gioan 19:17), cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu (Gioan 19: 25-30), tháo xác Chúa Giêsu khỏi Thập giá (Luca 23: 50-54; Gioan 19: 31-37), táng xác Chúa Giêsu (Luca 23: 50-56; Gioan 19: 38-42; Máccô 15: 40- 47). Tuy vậy, những đau khổ trên đã không làm Mẹ chùn bước hay thất vọng về những gì mà Mẹ đã chọn, mà ngược lại Mẹ cảm thấy có phúc vì đã được tham dự vào nỗi khổ của Chúa Giêsu để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

     Người ta vẫn thường nói rằng, qua đau khổ và hoạn nạn mới hiểu được nhau. Chúa Giêsu đã chịu nhiều sự đau khổ vì tội lỗi của con người và Mẹ Maria là người thấu hiểu được điều đó nên Mẹ đã không ngần ngại cùng chịu đau khổ với Con của mình, bởi Mẹ biết rằng chính qua sự đau khổ thì con người mới cảm thấy được sự vinh quang của ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ đã thông phần vào chương trình cứu chuộc nhân loại bằng cách cùng chia sẻ nỗi đau khổ với Đấng Cứu Thế. Mẹ đã hiệp thông với Chúa Giêsu trong việc chấp nhận thánh ý của Chúa Cha, để qua đó con người được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

     Là Kitô hữu, hôm nay chúng ta được mời gọi cùng với Mẹ Maria để chia sẻ cuộc Khổ nạn, Cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, và để làm được điều này, chúng ta hãy noi gương và lấy can đảm từ Đức Mẹ Sầu Bi của chúng ta, để rồi chúng ta sẵn sàng đón nhận những thập giá hàng ngày với một niềm hy vọng lớn lao vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, bởi chỉ có Ngài mới đem lại niềm an ủi thật sự cho những đau khổ trên trần gian này. Cùng thông phần vào sự đau khổ của Chúa Giêsu là chúng ta không chỉ tham gia vào chương trình cứu độ, mà qua đó chúng ta cũng đang mang lại cho đời sống Kitô hữu một niềm tin và lạc quan vào sự sống đời sau. Amen.

Tu sĩ Tín Thác, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *