Thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Hôm nay chúng ta đã đến phần cuối của Tổng Tu Nghị của Dòng. Như người xưa đã nói, điều gì cuối cùng luôn phải ngắn nhất.

Ngày này được dành hoàn toàn cho việc soạn thảo Văn kiện Cuối cùng của Tu Nghị và Thư chung của Tổng Tu Nghị. Ủy ban có trách nhiệm soạn thảo những văn bản này đã giới thiệu cho chúng tôi thành quả về công việc của họ. Các tham dự viên đã cảm ơn các biên tập viên về công việc đã hoàn thành và một cuộc tranh luận diễn ra sau đó. Vì Ủy ban đã tích hợp các đóng góp của Các tham dự viên, nên các văn bản đã được biểu quyết bởi Tu Nghị. Những Văn bản này sẽ sớm có. Vì vậy, chúng tôi mong anh chị em cần kiên nhẫn và chờ đợi bản dịch chính thức sẽ được sớm hoàn thành.

Sau đó, các anh em quy tụ lại để cử hành Thánh lễ đánh dấu sự kết thúc của Tu nghị. Thánh lễ được chủ sự bởi Cha Tổng Quyền của chúng ta, Cha Miguel Marquez Calle.

Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả anh chị em vì những lời cầu nguyện và giúp đỡ nhiều cách khác nhau trong suốt Tu nghị lần này. Chúng tôi cảm thấy và có thể thấy được sự quan tâm của anh chị em đối với khoảnh khắc có tính giáo hội mà chúng tôi đã trải qua. Các Tu nghị viên lần thứ 92, đã nhận được nhiều thông điệp của anh chị em, bởi sự hiện diện trong cầu nguyện, khoảnh khắc này là khoảnh khắc của chúng tôi và cũng là của anh chị em là một khoảnh khắc của sự hiệp thông trong giáo hội “được sinh ra bởi tình yêu của Chúa Cha muôn đời, do Đức Kitô đấng cứu độ được thiết lập trong thời gian, được quy tụ trong Chúa Thánh Thần.” (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng)

Ban truyền thông OCD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *