Tin Vui nhân dịp 453 năm thành lập nhánh Nam Cát Minh Têrêxa!

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 453 thành lập nhánh nam, dòng Cát Minh Têrêxa, một người con của dòng là Đức cha George Desmond Tambala, O.C.D. chính thức trở thành Tổng Giám mục của Tổng Giáo Phận Lilongwe, Phi Châu.  Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô đặt làm Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Lilongwe hôm 15/10/2021, trùng ngày lễ của đấng sáng lập dòng: Mẹ Thánh Têrêxa Avila.

Ngài sinh ngày 11/11/ 1968 Zomba, Malawi, vào dòng Cát Minh Têrêxa năm 1990, khấn lần đầu năm 1991, khấn trọn đời năm 1995, lãnh thừa tác vụ linh mục ngày 13/4/1996, được chọn làm Giám mục giáo phận Zomba, Malawi ngày 15/10/2015, tấn phong giám mục ngày 30/1/2016, được đặt làm Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Lilongwe ngày 15/10/2021.

Trước khi được chọn làm Giám mục giáo phận Zomba, ngài là Tổng giám định của Dòng miền Phi Châu

Cùng với toàn thể gia đình Dòng Cát Minh Têrêxa, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và xin thêm lời cầu nguyện cho ngài để ngài chu toàn nhiệm vụ mà Thiên Chúa qua mẹ hiền giáo hội đang trao phó. Chúc mừng Đức Tổng George Desmond Tambala, O.C.D., D.D.

Ban truyền thông OCD-Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *