Chúa Nhật III Thường Niên

Luca 1: 1-4; 4, 14-21

Năm hồng ân của Chúa!

Thiên Chúa có thật sự hiện hữu? Chúa Giê-su có phải là Thiên Chúa thật và là người thật? Đâu là tôn giáo thật có thể giải thoát con người khỏi “bể khổ” cuộc đời và đem lại nước Thiên Đàng? Con người ngay từ thời cổ đại đã không ngừng đặt ra những câu hỏi triết học đại loại như thế. Nhưng có lẽ ngày nay, đặc biệt ở các nước phát triển, con người không còn suy tư và tra vấn những chủ đề liên quan đến niềm tin tôn giáo. Vì nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu nhưng không giúp cho nhân loại lúc gặp thiên tai, hoạn nạn, thì Thiên Chúa ấy ví như không tồn tại. Nếu niềm tin vào Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật không hề giúp con người trở thành một con người mới đầy hạnh phúc và tin yêu thì niềm tin ấy là giả dối và hoang đường. Nếu Công Giáo là tôn giáo thật nhưng không giúp con người yêu thương nhau hơn thì Công Giáo cũng chẳng khác gì là tà giáo lừa người, mị dân… Có thể nói, con người thực dụng hôm nay muốn nhìn thấy chứng ta cụ thể hơn là những thông tin, lý thuyết có thể dễ dàng tìm thấy tràn lan trên Internet.

Thánh sử Lu-ca cũng như các tác giả Kinh Thánh khác cũng chỉ có một mong muốn là truyền đạt sự thật về Tin Mừng mà họ đã được lãnh nhận. Sự thật bởi lẽ chính họ đã được mắt thấy tai nghe. “Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.” (Lc 1: 2) Thế nhưng, đức tin mà hơn 2,2 tỷ người Ki-tô giáo ngày hôm nay có được không chỉ đơn thuần nhờ vào “sự thật” về mạc khải của Thiên Chúa do con người viết ra cách đây hơn hai ngàn năm. Đức tin ấy được lan truyền và nảy nở khắp cùng trái đất còn nhờ vào đời sống chứng nhân và hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn Ki-tô hữu khắp nơi, khắp mọi thời. Quả thật, “Máu các thánh tử đạo chính là hạt giống sinh nhiều Ki-tô hữu.” (Thánh Tertuliano)

Chúa Giê-su sau khi đứng lên đọc bài Kinh Thánh về Đấng Mê-si-a đã được tuyên hứa trong Cựu Ước đã nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Chúa Giê-su đã cho mọi người thấy Ngài chính là Lời giao ước mà Thiên Chúa đã hứa ban trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-su là Đấng mà muôn dân hằng mong đợi “để mang ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt, mang lại tự do cho người bị áp bức…” Chúa Giê-su công bố hồng ân cứu độ của Thiên Chúa không chỉ bằng lời rao giảng, nhưng bằng chính việc làm và cuộc sống của Ngài. Bởi lẽ đó, người Ki-tô hữu cũng được mời gọi theo chân Chúa để loan truyền Tin Mừng cứu độ không chỉ qua lời giảng dạy nhưng còn bằng lối sống thánh thiện của mình. Cách đặc biệt, chân phước Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nhấn mạnh đến giá trị đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng. Theo ngài, người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.

Thế nhưng, ai có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng? Ai có thể đứng ra xây dựng Hội Thánh Chúa? Thánh Phao-lô trong bài đọc 2 hôm nay đã cho ta thấy rõ, tất cả mọi người đều có thể góp phần để xây dựng Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô ở giữa thế gian. Người đã nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong nhiệm thể Giáo Hội. Đối với ngài, tất cả đều góp phần xây dựng Giáo Hội và tất cả đều thuộc về Giáo Hội. Không phải chỉ có giám mục, linh mục hay các tu sĩ nam nữ mới đang góp phần xây dựng Hội Thánh. Tất cả mọi Ki-tô hữu dù nhỏ bé, dù công việc hay những đóng góp có khiêm hạ đều đang giữ một vai trò quan trọng trong lòng Hội Thánh. Do đó, tất cả mọi thành phần dân Chúa phải được tôn trọng, cũng như tất cả thành phần đều phải tôn trọng vai trò của nhau. “Thật thế, tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.” Và, “thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Do đó mắt không có thể bảo tay: “Tao không cần đến mày”, đầu cũng không thể bảo hai chân: “Tao không cần chúng mày.” (1 Cr 12: 14-20)

Chúa Giê-su đã nói: “Ở điểm này, người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: đó là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13: 35). Nguyện xin Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu giúp cho mỗi người chúng ta biết biến đổi cuộc sống mình: trở thành những con người luôn sống yêu thương, hiền hòa và mang lại hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh. Chỉ như thế, mỗi người Ki-tô hữu mới có thể làm chứng nhân cho Thiên Chúa và góp phần quan trọng của mình trong việc xây dựng mầu nhiệm thân thể của Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh. Amen. 

Tu sĩ Đa Minh Phạm Đình Phú, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *