Thứ Hai Tuần III Thường Niên

Mác-cô 3: 22-30

Người giảng dạy trong các hội đường!

Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi xin giới thiệu một vài cách hiểu. Thứ nhất, theo đoạn Tin Mừng vừa nghe, thì đang khi Chúa Giê-su dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để trừ quỷ, thì các Biệt phái lại nói Người dùng quyền “Tướng Quỷ – Thần Ô Uế” để trừ quỷ. Nghĩa là đã cố tình coi việc của Chúa là việc ma quỷ.

Thứ hai: Chúa Thánh Thần là nguồn của bảy ân sủng, là Đấng được ban để tha tội qua công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su Ki-tô. Vì vậy, phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là khước từ ơn thánh và khước từ được cứu độ. Chúng ta chỉ được cứu độ nhờ đón nhận, còn khước từ thì Chúa cũng không thể làm gì vì sự tự do Chúa ban cho chúng ta.

Ma quỉ xấu xa như vậy mà các kinh sư lại gán cho Đức Giê-su tội trạng bị quỷ ám. Tệ hơn nữa họ còn cho rằng Đức Giê-su có khả năng làm các phép lạ là do Ngài dựa vào sức mạnh của quỷ vương Bê-en-dê-bun. Lời nói của các kinh sư rất mâu thuẫn “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?” (Mc 3: 23). Câu nói của Đức Giê-su đã vạch trần sự vô lý ấy. Nếu Chúa Giê-su nhờ quỷ vương giúp rồi chính Người lại ra tay tiêu diệt chúng, thì khác nào người trong một nhà, một nước tự tiêu diệt lẫn nhau (Mc 3: 24-25). Việc làm của Đức Giê-su quang minh chính đại, ngược với sự lén lút, rình rập của ma quỉ. Cố tình gán những việc Đức Giê-su đã làm nhờ quyền năng của Thiên Chúa cho ma quỉ là ta xúc phạm đến Thánh Thần (Mc 3: 29).

Trong những thập kỷ qua, con người đã có nhiều bước tiến lớn, có thể tiếp cận với thế giới chỉ qua bàn phím, có thể lên mặt trăng… Dẫu khoa học tiến bộ như thế thì vẫn còn nhiều vấn đề luân lý chưa được cải thiện. Đó là chúng ta thấy xuất hiện những tội phạm nghiêm trọng như: tỷ lệ ly hôn, nạo phá thai ngày càng gia tăng. Nhiều người biết hực trạng này nhưng lại không chịu làm gì để góp phần thay đổi, tệ hơn còn vào hùa với các tệ nạn ấy theo kiểu người ta sao tôi vậy. Thái độ ngoan cố này đi ngược với thái độ ăn năn hối cải. Vì cố tình không chịu hối cải nên con người không thể lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhờ Lời Chúa mà các tín hữu được dạy cho biết tội lỗi là gì, tội nào được tha và tội nào không. Thế nhưng chúng con vẫn phạm tội, vẫn chẳng hơn các kinh sư hôm nay đang xúc phạm đến lòng thương xót Chúa. Xin Chúa Thánh Thần cứu chữa sự cứng cỏi của chúng con trước khi quá muộn. Amen!

Tu sĩ Antôn Trần Đức Thiện, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *