Thông điệp từ Cha Tổng quyền cầu nguyện cho anh chị em ở Ukraine

Thông điệp của Cha Tổng quyền Miguel Marquez OCD

Tôi muốn ngỏ lời với toàn thể Dòng, anh chị em và các thành viên Cát Minh Tê-rê-xa Tại thế, trong thời điểm bi thảm và khủng khiếp này: trong tâm tình hiệp thông với lời kêu gọi và khẩn cầu tha thiết của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đến toàn thể Dân Chúa, tôi khẩn nài anh chị em, như một nhiệm vụ ưu tiên và khẩn cấp, cầu nguyện với tất cả lòng nhiệt thành và đức tin sốt sắng của anh chị em cho toàn thể người dân Ukraine, những người hiện đang bị tấn công và bị ném bom.

Chúng tôi đang liên lạc với các anh em tu sĩ và các nữ tu của chúng ta ở Ukraine, cụ thể là 2 cộng đoàn của Chị em chúng ta ở Kiev và Kharkiv, và các anh em tu sĩ của chúng ta ở Berdichev. Cha Đại diện Jozef hiện đang trên đường đi đến Kiev để ở với một trong những anh em của chúng ta và với cộng đoàn của các chị em nữa. Một số chị em từ Kiev đã quyết định lên đường đến Ba Lan và đến nơi an toàn. Cộng đoàn ở Kharkiv đã quyết định không rời đi và ở lại đan viện của họ. Những chị em này gần biên giới nhất.

Bây giờ tất cả chúng ta là Ukraine. Sáng nay, Mẹ Bề trên của Kharkiv đã nói với tôi rằng họ không có thánh lễ trong những ngày qua. Tôi nói với mẹ rằng Thánh lễ của cả Dòng đã trở nên một với chị em. Chúng ta đang trong sự hiệp thông sâu sắc với Anh Chị Em Cát Minh và người dân Ukraine. Tại thời điểm này tất cả chúng ta là MỘT với ngọn đèn của chúng ta đang chạy sáng.

Cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse và tất cả các Thánh trong Dòng, chúng con cầu xin Chúa cho người dân Ukraine.

Ban truyền thông OCD- Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *