Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Năm C

GIO-AN 8: 51-59

TA LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm người Do Thái rất ngạc nhiên và phẫn nộ bởi những lời tuyên bố như tia chớp chói mắt và tiếng sấm chói tai của Chúa Giê-su về Thiên Tính của Người. Trước tiên, Chúa Giê-su tuyên bố rằng ai giữ lời Người sẽ không chết vì lời nói của Người đó là lời của Thiên Chúa. Người Do Thái phản ứng, cho rằng ngay cả một người vĩ đại như Áp-ra-ham, người được coi là cha của những người tin vì Đức tin mạnh mẽ của mình, người tuân giữ lời Đức Chúa cũng đã chết. Tiếp đến, Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài có kiến ​​thức độc nhất về Thiên Chúa vì Ngài đến từ Thiên Chúa và chính Ngài là Chúa. Người Do Thái tin rằng Thiên Chúa đã mặc khải mọi điều về chính Ngài qua Kinh Torah. Thứ ba, Chúa Giê-su tuyên bố một sự vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha, bởi vì Ngài suy nghĩ, nói và hành động như Chúa Cha muốn. Người Do Thái tin rằng tổ phụ và các nhà tiên tri của họ đã vâng lời Đức Chúa một cách hoàn hảo. Thứ tư, Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và do đó, Ngài đã ở đó trước cả Áp-ra-ham và Áp-ra-ham đã nhìn thấy Chúa Giê-su. Người Do Thái tin rằng Áp-ra-ham đã được ban cho một thị kiến về toàn bộ lịch sử của dân Israel, bao gồm cả thị kiến về Đấng Mê-si-a. Thế nên, chẳng bất ngờ gì sau khi nghe Chúa Giê-su nói thế, họ tìm cách ném đá Ngài và Chúa đã tránh khỏi họ mà đi nơi khác.

Chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Chúa Giê-su vì những lời tuyên bố về Thần tính của Ngài. Nếu chúng ta tin chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu bằng cách chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Thế nên chúng ta cần phải sống niềm tin của mình bằng cách vâng lời Chúa dạy và làm chứng về Chúa. Xin cho mỗi người trong chúng ta không phải chỉ tuyên xưng về Chúa của chúng ta yêu, của chúng ta thờ, nhưng là sống niềm tin đó. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã đến để cho con được sống và sống dồi dào. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *