Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm C

Gio-an 10: 31-42

Tôi là Con Thiên Chúa!

Lời Chúa theo trình thuật của thánh Gio-an cho chúng ta thấy cách Chúa Giê-su bác bỏ cáo buộc về tội phạm thượng và tránh cố gắng ném đá Ngài. Ném đá đến chết là hình phạt của người Do Thái dành cho những ai mang tội phạm thượng. Chúa Giê-su đưa ra hai bằng chứng về Thần tính của Ngài và sự bình đẳng với Thiên Chúa Cha bởi vì Ngài là Con Một của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giê-su bị gọi là kẻ phạm thượng khi Ngài tha tội cho kẻ bại liệt (Mt 9: 1-8). Sau đó, trong khi Ngài bị xét xử trước San-he-drin, Vị Thượng tế cũng sẽ làm như vậy khi Chúa Giê-su tuyên bố cách long trọng về Thần tính của Người.

Có hai điểm để bảo vệ Thần tính của Chúa Giê-su. Thứ nhất từ sách Thánh Vịnh, cuốn sách Thánh của người Do Thái nhắc nhở các thẩm phán Do Thái về phẩm giá cao cả và trách nhiệm kèm theo khi nói rằng: “Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao”, bởi vì họ được Thiên Chúa ủy nhiệm để hành động thay thế cho Người trong việc thúc đẩy Công lý. Nếu họ có thể được gọi là con của Thiên Chúa thì tại sao họ lại không chấp nhận Chúa Giê-su. Thế nên, Chúa Giê-su mới lập luận: “Tôi đã được thánh hiến và được Thiên Chúa sai đi.. Bởi vậy, điều Ngài nói không có gì phải bị kết án, bị cho là phạm thượng, nhưng là sự thật và cần phải được tôn trọng và lắng nghe. Sự thật về Chúa Giê-su là Con của Thiên Chúa đã được khẳng định qua các phép lạ Người làm; nào là hóa bánh ra nhiều, cho kẻ chết sống lại, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền… Thế nên, Chúa Giê-su tuyên bố rằng chính Cha Ngài là Đấng làm những phép lạ này qua Ngài. Do đó, Chúa Giê-su thách thức những người tố cáo Người chấp nhận việc làm của Người ngay cả khi họ không thể chấp nhận yêu cầu của Người thì cũng chấp nhận vì các lời Người rao giảng và các việc Người làm.

Tạ ơn Chúa đã đến để chúng ta được làm con Thiên Chúa qua bí tích Rửa tội. Qua đó, chúng ta được trở nên con cái, trở thành người đồng thừa tự với Đức Ki-tô. Chúng ta không phải chỉ trở nên con cái, nhưng được sai đi như Chúa Giê-su đã được Chúa Cha sai đi. Nhiều lúc chúng ta không dám tuyên xưng về niềm tin của mình, không dám thể hiện niềm tin của mình vì chúng ta còn sợ hãi, vì chúng ta chưa yêu mến Chúa đủ. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy và sẵn sàng vâng theo. Hãy trở nên nhân chứng đích thực của Thiên Chúa bằng chính đời sống của chúng ta. Chúa Giê-su đã luôn cho mọi người thấy mối thân tình của Ngài với Chúa Cha cho dù cái giá phải trả là bị ném đá, bị giết chết. Còn chúng ta, chúng ta có cho người khác thấy mối thân tình của chúng ta có với Chúa Giê-su?

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *