CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C

Ga 20: 19-31

“Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin!”

Lời Chúa qua các bài đọc của Chúa Nhật II- Phục Sinh cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ, giải thích cách Chúa Phục Sinh tiếp tục bày tỏ Lòng Thương Xót Chúa đối với người đau ốm, bệnh tật qua sứ vụ chữa lành và rao giảng về Nước Thiên Chúa của các môn đệ trong giáo hội sơ khởi. Đức tin vững chắc đã giúp các môn đệ có thể phục vụ dân Chúa và còn ban cho họ tình yêu chữa lành của Chúa qua những việc diệu kỳ. Bài đọc thứ hai, trích từ Sách Khải Huyền nhằm mục đích an ủi và củng cố Đức tin cho những Ki-tô hữu đang bị bách hại ở Giáo hội sơ khởi cũng như những ai đang bị bách hại ngày hôm nay và trong mọi thời đại. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về sự hiện diện cách nhân từ của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và khuyến khích tất cả chúng ta chiến đấu với những nỗi sợ hãi, khó khăn trong cuộc sống với một Đức tin kiên vững và một niềm hy vọng sâu sắc vào sự quan phòng của Lòng Thương Xót Chúa. Thật vậy, Chúa Phục Sinh đã ban cho các tông đồ và những người kế vị quyền năng tha tội: “Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, còn anh em cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20: 19-23). Tin Mừng trình bày cho chúng ta biết về một Toma cứng lòng yếu tin vào việc Chúa đã sống lại từ cõi chết. Thế nhưng, một khi được Chúa hiện diện và trao ban bình an, con người cứng tin này đã phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Vì Chúa Phục Sinh ban bình an nên Đức tin của Toma đã được cũng cố và rồi ông sẽ cũng cố Đức tin của anh em.

Chúng ta cần sẵn sàng để đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa để thực hành sự thương xót của Chúa bằng chính đời sống của mình. Một cách mà Giáo hội cử hành lòng thương xót của Thiên Chúa là qua Bí tích Hòa giải. Hãy dành thời gian để chiêm ngưỡng Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban thêm Đức tin để rồi chúng ta sẵn sàng ra đi để chia sẽ Đức tin cho những người xung quanh. Một khi có một Đức Tin sống động sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy Chúa Phục Sinh trong chúng ta và trong mọi người và cho chúng ta sự sẵn lòng phục vụ yêu thương của mỗi người. Các thánh Giáo phụ dạy cho chúng ta trước tiên phải nhận biết Chúa Giêsu qua việc đọc và suy gẫm Kinh thánh hàng ngày. Đức tin của mình và của anh chị em sẽ được củng cố qua đời sống cầu nguyện, hy sinh. Đừng ngần ngại chạy đến với Lòng Thương xót của Chúa qua Bí tích Hòa Giải và lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ.

Thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta trình bày điều đó theo cách này: “Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin; nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ yêu mến; nếu chúng ta yêu mến, chúng ta sẽ phục vụ. Chỉ khi đó, chúng ta mới thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa qua hành động.” Nhờ ơn Chúa giúp tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho lần xưng tội kế tiếp và tập trung hơn khi tham dự thánh lễ và rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *