Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C

Gio-an 1421-26

Tình yêu đền đáp tình yêu

Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường nghĩ tới một cáiđó trừu tượng hình, thế nhưngtình yêu lại hiện diện rất cụ thể trong đời sống của mỗi con người. Chúng ta yêu thiên nhiên, yêu nhữngchúng ta thấy cảm nhận được, chứ không ai yêu một thứ chỉ qua tưởng tượng, tình yêu cầnsự hiểu biết, gặp gỡ, kinh nghiệm. Tuy vậy, chúng ta không thể đưa ra một chuẩn mực nào cho tình yêu trong mọi tình huống, bởi mỗi người có một cảm nhận về tình yêu khác nhau, đótình yêu giữa người được yêu người chia sẻ tình yêu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Chúng ta có thể hiểu được rằng; nếu muốn được yêu thì phải yêu, Tình yêu đền đáp bằng Tình yêu.

Trước khi Chúa Giê-su về trời cùng Chúa Cha, Ngài đã nhắn nhủ các môn đệ về một điều quan trọng trong việc trở thành người môn đệ chân chính, đó là: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” điều răn của Ngài đóhãy yêu mến như Ngài đã yêu mếnchúng ta. Lòng yêu mến Chúa muốn nóiđâylòng yêu mến đi đôi với hành động, yêu mến không chỉcảm giác thoáng qua, nhưng phải được thể hiện ra bằng việc làm cụ thể nơi cách chúng ta thờ phượng Chúa sự thể hiện tình yêu đến những người xung quanh mình. Khi yêu, chúng ta được thúc đẩy bởi tình yêu dẫn tới hành động cụ thể, bởi tình yêu không có hành động là tình yêu không sức sống, chỉ tình yêu thuyết, hay là một tình yêu chết. Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin khônghành độngđức tin chết” (Gc 2, 26).

Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa một cách điều kiện  nhưng không, nên Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy yêu nhưng không điều kiện với Chúa thanhân, yêu một cách chân thật dám chấp nhận hy sinh người mình yêu, chính Chúa đã nóirằng; Thầy ban cho anh em một điều răn mớianh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

Chúng ta đi theo Chúa, biết về Ngài, tin Ngài, thì chúng ta cũng phải noi gương Ngài trong cách sống tình yêu của chúng ta đối với Chúa anh chị em của mình, Chúa Giê-su đã từng nóirằng:Mọi người sẽ nhận biết anh emmôn đệ của Thầyđiểm này: là anh emlòng yêu thương nhau” (Ga 12,35), Thánh Gioan cũng nói rằng; “Ai nói rằng mình biết Người  không tuân giữ các điều răn của Người, đókẻ nói dối” (1 Ga 2, 4).

Hôm nay, chúng ta được mời gọi sống đúng với những lời Chúa dạy, đặc biệtvề luật yêu thương, bởi chính Thiên Chúa đã sống thực hành tình yêu của Ngài một cách trọn hảo cho tất cả chúng ta. Tình yêu thực sự xuất phát từ Thiên Chúa tất cả tình yêu cũng sẽ quy về Ngài, chúng ta là những khí cụ của tình yêu Thiên Chúa trên trần gian này, chính vậy, để trở nên khícụ của tình yêu, chúng ta cầnlại trong tình yêu của Ngài làm theo lời dạy của Ngài. “Ai nghe các giới răn Thầy truyền tuân giữ, người ấykẻ yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy, sẽđược Cha Thầy yêu mến, Thầy cũng yêu mến tỏ mình ra cho người ấy. Amen.

                                                                                                  Tu  Tín Thác, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *