Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C

Gio-an 14: 27-31a

THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO ANH EM!

Bình an chc chn điu ai trong chúng ta cũng ưc ao. Bình an th xác, bình an tâm hn. Chng phi vy nhng dp đu năm, hay l k nim, ngưi ta hay chúc cho sau đưc bình an đó sao? Nhưng s bình an y không phi ai cũng đưc. Nhng lo lng cho cuộc sng thưng nht, các biến c ln nh bt cht xy ra cho gia đình, ngưi thân, nhng thay đi không mong mun, vv. Tt c những điều y làm cho tâm hn chúng ta d b dao đng, xao xuyến.

Bài Tin Mng hôm nay ghi li nhng li ca Chúa Giêsu nói vi các tông đ trưc khi Ngưi c vào mu nhim T nn Phc sinh. Khi Thy Giêsu b np vào tay nhng ngưi cm quyn thi y, cácmôn đ như rn mt đu, mi ngưi mt phương. Thánh s Matthew ghi li: “By gi, các môn đ b Ngưi chy trn hết” (Mt 26, 56). Phn nào, chúng ta th ng ng ra ni s hãi, s hong loạn của các ông trong bi cnh y. Phêrô hong s đến ni ch dám theoChúa t đàng xa; không nhng thế s bt an trong ni tâm đã khiếPhêrô chi Thy ca mình đến ba ln. Chc hn, hiu đưc tâm cacác môn đ mình, Chúa Giêsu đã đi c trưc. Ngài nói vi các ông: “Thy đ li bình an cho anh em, Thy ban cho anh em bình an cThy. Thy ban cho anh em không theo kiu thế gian. Anh em đng xao xuyến cũng đng s hãi” (Ga 14, 27).

Đó cũng li Chúa mun nói cho tng ngưi chúng ta hôm nay, nhất là cho nhng ai đang trong hoàn cnh khó khăn. “Thy ban cho anh em bình an ca Thy […] Anh em đng xao xuyến cũng đng s hãi” (Ga 14, 27). Bình an không đơn thuần không khó khăn, không gặp thử thách. Sự bình an Chúa ban cho mỗi chúng ta sâu xa hơn nhiều. Đó là sự bình an của người được yêu, sự bình an với niềm xác tín rằngChúa luôn đồng hành với ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. sự bình an ấy chính Chúa. Sách Giáo Hội thánh Công Giáo viết: “Nhờ máu đổ ra trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù hận ngay trong thân xác Người, Người đã giao hòa loài người với Thiên Chúa làm cho Hội Thánh trở thành tích hợp nhất nhân loại kết hợp nhân loại với Thiên Chúa. Chính Người bình an của chúng ta (Ep 2, 14). (số 2305).

Xin Chúa cho mỗi chúng ta cảm nhận được tình yêu sự bình an ấy, để trong hoàn cảnh nào chăng nữa, chúng ta cũng nhận ra tiếngChúa can đảm làm chứng cho Người bằng cuộc sống Tin-CậyMến.

Tu sĩ Gioan TC Nguyễn Hồng Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *