Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C

 Gio-an 15:1-8

“Ai ở trong Thầy, Thầytrong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

Trong bài Tin Mừng hôm nay những ngày tiếp theo, phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về mối tương quan giữa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và hết mực yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã tài tình miêu tả mối tương quan này qua dụ ngôn ấy nho. Dụ ngôn cây nho được chia làm bốn phần. Phần th nhất việc sinh hoa trái khi chúngta ở trong Chúa Chúatrong chúng ta. Phần thứ hai nói về việc thế gian sẽ thù ghét những ai thuộc về Đức Ki-. Phần ba đề cập đến hoạt động của Chúa Thánh Thần. phần bốn Chúa Giêsu nói ít lâu nữa các môn đệ s được thấy Ngài.

Vườn nho hay cây nho hình ảnh rất quen thuộc của người Do-thái. Cây nho cho họ thứ rượu uống hằng ngày trở thành thức uống không thể thiếu trong các buổi tiệc nghi lễ. Hơn nữa, hình ảnh vườn nho hay cây nho cũng được như nhà Israel dưới ngòi bút của các ngôn sứ Isaia, Giêrêmia Ezêkiel. Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho chỉ về dân Israel (Is 5:1-2).  Dân Israel giống như gốc nho Thiên Chúa đã trồng với nhiều vun xới trên các ngọn đồi của xứ Palestine (Tv 80:9-12).  Nhưng cây nho ấy đã không xứng với những Thiên Chúa mong đợi.  Thay vì sinh ra những trái nho ngon ngọt, lại cho những trái nho chua chẳng dùng vào được việc (Is 5:3-4).  Chúa Giêsu cây nho mới, cây nho thật.  Chỉ trong một câu, Người cho chúng ta sự so sánh.  Chúa nói: “Ta cây nho Cha Ta chủ vườn nho.  Mọi cành nho trong Ta  không sinh trái, Người đều chặt bỏ, tất cả cành nào sinh hoa trái, Người cắt tỉa để chúng càng sinh nhiều hoa trái hơn (Ga 15:1-2).  Cắt tỉa thì đau đớn nhưng đó điều cần thiết.   làm thanh sạch cây nho, như thế cây sẽ lớn lên đơm bông kết trái nhiều hơn.

Các môn đệ đã được cắt tỉa bởi lời họ đã được nghe từ Chúa Giêsu. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con (Ga 15:3). Thiên Chúa thực hiện việc cắt tỉa trongchúng ta qua Lời của Người đến với chúng ta từ Kinh Thánh, từ những thử thách trong đời sống của chúng ta (Rm 5:4; Dt 12:6), từ nhiều phương cách khác.  Chúa Giêsu diễn giải dụ ngôn và nói rằng: Thầy cây nho, anh em cành nho!”  Cây nho không tồn tại nếu không các cành nho.  Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta rằng chúng ta một phần của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu tất cả.  Để sinh ra hoa trái, cành nho phải kết hợp với cây nho.  Chỉ bằng cách này, nó mới  thể nhận được nhựa cây. Ngược lại, cành nào không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt đi.  sẽ khô héo sẵn sàng bị quăng vào lửa, nghĩa nó hoàn toàn dụng.

Mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa tùy thuộc vào cả hai bên cũng như trong mối tương quancây nhocành nho.” “Ai ở trong Thầy, Thầytrong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. trong đó, Chúa Giêsu phía đã chắc chắn để mối tương quan được đảm bảo. Không Ta, anh em không thể làm được ! Người còn nói thêm rằng: Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng đã yêu thương anh em. Anh em hãylại trong tình yêu của Thầy!” Người nhấn mạnh rằng nếu chúng ta ở lại trong Người thì Lời Người sẽlại trong chúng ta.   thậm chí Chúa còn nói rằng: Nếu anh emlại trong Thầy lời Thầylại trong anh em, thì muốn , anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”, bởi điều Chúa Cha muốn nhất là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta sinh nhiều hoa trái. Còn về phía chúng ta, mỗi người chúng ta tự hỏi chính mình rằng như thế nào gọi “ở trong Chúa? Và chúng ta ở trong Chúa bằng cách nào? Phải chăng đời sống cầu nguyện, việc thực hành đức tin của mình, tuân giữ luật Chúa Hội thánh dạy? Chính Chúa Giêsu đã với các môn đệ của Ngài  cả chúng ta rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Ga 14:15). Như vậy, ở trong Chúa yêu mến Chúa, thực thi Lời Ngài dạy qua từng giây phút của cuộc sống, qua từng việc mình làm những lời nói. Hay nói cách khác nhìn vàohoa trái Cứ xem trái thì biết cây” (Lc 6,44)- thì phần nào giúp chúng ta nhận biết được mối tương quan của mìnhvới Thiên Chúa như thế nào.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh xin cho chúng con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, để được thông truyền sự sống thần linh, hầu chúng con được sống sinh hoa trái như Chúa  hằng mongđợi. Amen.

Tu Micae Phạm Quang Diệu, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *