Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Gio-an 21:15-19

“Hãy yêu thương vô điều kiện”

Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su là một mầu nhiệm cao cả trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi chịu chết trên thập giá, nhưng tình yêu của Chúa không chỉ đến chết là chấm dứt, Ngài đã sống lại để vừa chứng tỏ quyền năng của Ngài, vừa khẳng định rằng, tình yêu của Ngài là bất diệt và Ngài muốn đồng hành bên chúng ta để tiếp tục chia sẻ tình yêu đó, thấy và hiểu được tình yêu này của Thiên Chúa, chúng ta phải đáp trả như thế nào cho cân xứng?

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện sau khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đệ tại Biển hồ Tiberia, và trong khi ăn uống với các ông, Chúa Giê-su đã hỏi ông Phêrô: “Này anh Phêrô, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Và Chúa Giê-su đã hỏi ông câu này tới ba lần, điều này khiến ông Phêrô cảm thấy hơi buồn, nhưng ông Phêrô đã khẳng định với Chúa Giê-su rằng ông yêu mến Ngài hơn các môn đệ khác. Đúng vậy, Chúa Giê-su biết ông Phêrô rất rõ, Ngài biết tình yêu của ông dành cho Ngài, nhưng sở dĩ Chúa Giê-su hỏi đến ba lần là vì Ngài muốn ông Phêrô dành tình yêu cho Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống, hay nói đúng hơn Chúa Giê-su muốn ông Phê rô yêu mến Ngài giống như Ngài đã yêu mến ông, đó là một tình yêu không điều kiện, không vụ lợi hay ích kỷ.

Khi đang sống với Chúa Giê-su, ông Phêrô đã từng hùng hồn tuyên xưng trước các môn đệ khác rằng: “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Nhưng rồi ông đã chối Chúa đến ba lần, và sau những lần đó ông Phêrô đã ý thức được về sự yếu đuối của mình, ông đã thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúa Giê-su đã hỏi ông Phêrô như vậy là để chuẩn bị giao một trọng trách quan trọng cho ông, đó là chăm sóc đoàn chiên của Ngài, và Chúa không đòi hỏi ông Phêrô bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu, là một môn đệ và người dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, Chúa muốn ông Phêrô phải có một tình yêu tuyệt đối với Ngài, bởi chỉ khi ở lại trong tình yêu của Ngài, ông mới chu toàn bổn phận của mình và làm những điều đẹp lòng Chúa.

Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi ông Phêrô cách riêng và mỗi người chúng ta cách chung, đó là hãy tìm đến Chúa là nguồn mạch của tình yêu, bởi Chúa biết rõ rằng, tình yêu của chúng ta là không hoàn hảo và chỉ ở nơi Ngài chúng ta mới có được một tình yêu thật sự, để rồi từ đó chúng ta đem tình yêu đến cho những người xung quanh. Cho dù chúng ta là ai, hay làm gì trong cuộc sống thì trước hết hãy gắn bó với Thiên Chúa, hãy phó thác vào Ngài là nền tảng của mọi điều, đặc biệt sức mạnh của tình yêu chân chính.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng tình yêu của chúng con chỉ có ý nghĩa khi chúng con biết nương tựa và học hỏi từ Ngài, xin giúp chúng có thêm sức mạnh và lòng yêu mến đối với Chúa và với tha nhân qua việc phục vụ và cách sống của chúng con hàng ngày. Amen.

                                                                                  Tu sĩ Tín Thác, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *