Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Mát-thêu 7:6,12-14

Hãy đi qua cửa hẹp

Trong thế giới ngày hôm nay, con người chúng ta đang bị lôi cuốn vào những sự thay đổi chóng mặt của khoa học công nghệ, mọi người chạy theo tìm kiếm cho mình những điều, những phương tiện thể làm cho cuộc sống dễ dàng, đơn giản nhanh ngọn, thông tin quảng cáo trên internet mời gọi chúng ta theo đuổi cuộc sống thoái mái hưởng thụ. Thế nhưng lẽ không ai tìm được cho mình tất cả hay được cuộc sống viên mãnđời này, bởi  cái cũng có cái giá của : nếu quá dễ dàng được điều , thì sẽ không tồn tại lâu dài, hoặc cái nhanh đến thì sẽ nhanh ra đi.

Lời Chúa hôm nay nói rằngHãy qua cửa hẹp vào. Điều này nghĩa , để vào được Nước Trời, chúng ta phải theo con đường của sự hy sinh từ bỏ: hy sinh cố gắng chu toàn công việc  bổn phận hàng ngày, hy sinh vật chất cũng như tinh thần để giúp đỡ người bất hạnh, hy sinh thời gian để phụng s Thiên Chúa; rồi chúng ta phải từ bỏ những thứ cồng kềnh như : lòng ích kỷ hẹp hòi, những sự hận thù gây chia rẽ trong cộng đoàn, kể cả những thứ vật chất không cần thiết trong cuộc sống, thể thấy rằng, lời dạy của Chúa Giê su về hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc vĩnh viễn không giống như những chúng ta đang nghĩ hạnh phúcđời này bằng những thứ hiện đại của vật chất mang lại. Để được sự hạnh phúc thật sựđời này cũng như đời sau, Chúa mời gọi chúng ta hãy bước đi trên con đường hẹp của sự chấp nhận khó khăn vâng phục thánh ý Chúa. Con đường hẹp này đó đường khổ giá Chúa cũng trải qua rồi mới được vinh quang phục sinh. nhưng nếu chọncửa rộng đường thênh thang, là chọn con đường dễ dàng thì tự chúng ta sẽ đi đến chỗ diệt vong.

Chọn đi qua cửa hẹp cũng nghĩa chúng ta phải khom người lại mới qua được, đó chúng ta phải hạ mình xuống, sống khiêm tốn, biết sống một người nhỏ đơn trong mọi hoàn cảnh. Chúa muốn chúng ta phải phấn đấu vào cửa hẹp, nghĩa chúng ta hãy vác thánh giá khổ cực mỗi ngày giống như Chúa Giê su đã làm để được sự sống đời đời, Ngài nói rằng “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình theo.”(Mc 8: 34).

Người Ki-tô hữu chúng ta đang sống giữa một hội chứa đầy cám dỗ, dẫn chúng càng ngày càng xa Chúa, chính vậy, chúng ta hãy đi theo con đường của Chúa Giê su, đó chấp nhận vác thánh giá hàng ngày trong tình yêu thương, để rồi chúng ta sẽ được tham dự vào sự sống vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

                                                                                Tu sĩ Tín Thác, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *