Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

LUCA 1: 57- 66, 80

TÊN CHÁU LÀ GIO-AN !

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta về một sự kiện đặc biệt đó  việc đặt tên Gio-an cho đứa con vừa mới sinh trong tuổi già của Ê-li-sabét  ông Da-ca-rai-a. con láng giềng tụ tập trongngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến mọi người mặt đều bỡ ngỡ chính thế người ta cũng đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này“đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?” quả thật, bàn tay Chúa phù hộ em. Sau đó trẻ Gio-an đã vào sống trong hoang địa cho đến khi thi hành sứ mệnh tiền , giúp dân Do thái nhận biết Đấng Thiên Sai Đức Giê-su thuộc làng Na-da-rét.

Ngày sinh của Thánh Gio-an Tẩy giả mời gọi chúng ta nhớ lại ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ngày chúng ta được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở thành ngôn sứ của Chúa Ki- phải chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Người. Ân huệ được làm con Thiên Chúa bổn phận chia sẽ niềm vui đó cho người khác Hội Thánh trao cho chúngta trong lúc chịu tích rửa tội tượng trưng cho đức bác ái chúng ta phải chiếu tỏa trước mặt người đời. sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải làm các việc lành để người đời nhìn thấy các việc lành chúng ta làm sẽ ngợi khen Cha chúng ta trên trời.

Cậu càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Gio-an người chí khí mạnh mẽ có lối sống khắc khổ giản dị. Ông dám lên tiếng tố cáo yêu cầu vua Hê-rô-đê không được lấy chị dâu là đi-a-đê làm vợ mình. Thật ra vua Hê-rô-đê cũng lòng kính trọng Gio-an coi ông là một ngôn sứ. Không những thế, Gio-an Tẩy Giả còn một người sống tưởng, luôn ý thức và quyết tâm chu toàn trách nhiệm, chống lại sự lôi kéo của bản năng nơi bản thân.

Chính Đức Giê-su đã đề cao Gio-an Tẩy Giả rằng: Đây còn hơn ngôn sứ nữa! Chính ông người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Lc 7: 24-27). Gio-an chính vị ngôn sứ, được Thiên Chúa sai đến trước để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Với sứ mệnh đó, Gio-an đã trở nên một nhân vật lớn và quan trọng trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. N Đức Giê-su đã nói: Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả…” (Mt 11: 11).

những tín hữu đang lữ hành hướng về hạnh phúc với đích thực, thánh Gio-an  mẫu gương các nhân đức đáng để chúng ta suy gẫm noi gương. được chính Đức Giê-su đề cao  dân chúng yêu mến. Ngài lại sống khiêm tốn, luôn làm mọi việc để tôn vinh Thiên ChúaNgười phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3: 28.30). Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” để ứng nghiệm lời tuyên sấm của ngôn sứ I-sai-a. Gio-an thừa nhận phép rửa của ông chỉ giúp người ta sám hối, còn Đấng đến sau ông lại quyền thế hơn ông, ông không đáng cởi quai dép cho Người. Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần lửa” (Mt 3: 11; Ga 1: 20-27). Để quy hướng về Đức Ki-, Ngài cụ thể cuộc sống của mình qua đức khó nghèo triệt đểNgài chỉ mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu uống mật ong rừng” (Mc 1: 6-8). Luôn trung thực, can đảm sống vâng phục Thánh ý Chúa, luôn bỏ ý riêng để vâng phục ý Chúa, Gio-an đã vâng lời Đức Giê-su để làm phép rửa cho Người tại sông Gio-đan (Mt 3: 13-15). Dám đứng lên bảo vệ sự công chính bất chấp tính mạng.

Cậu càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” Sống trong hội hiện đại hóa của thời đại  nhiều thử thách, cám d, chúng ta dễ dàng bị lạc lối. Qua tấm gương nhân đức của Gio-an Tẩy Giả, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, lớn lên trong đức ái luôn một niềm cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa, đ nhờ đó chúng ta luôn sống khiêm nhường, can đảm để trở nên chứng ta của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Tu Micae Phạm Quang Diệu, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *