Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện, Tu Viên và Cung Hiến Bàn Thờ

Xin vui lòng truy cập đường link để tham dự thánh lễ Làm Phép Nhà Nguyện, Tu Viên và Cung Hiến Bàn Thờ tại Tu Viện Đức Mẹ Núi Cát Minh thuộc Dòng Cát Minh Chân Trần- Tỉnh Dòng Thánh Tê-rê-xa Avila.

Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 9h sáng.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uiBN7hF-Arw

Facebook: https://www.facebook.com/

Ban Truyền Thông OCD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *