CHÚA NHẬT XXXIV THƯƠNG NIÊN NĂM C- CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Luca 23: 35-43

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi!”

Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo hội dành để mừng kính trọng thể Lễ Chúa Kitô Vua. Chúa là Vua của chúng ta, chúng ta là thần dân của Người. Người là Vua trên muôn vua, là Chúa muôn loài, là Đấng mọi loài trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục đều phải tôn thờ, phụng sự, sùng bái, kính tôn và yêu mến. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về đích điểm của chúng ta, về sự sống đời sau, về Giới răn Mới, và về Chúa Giê-su là đấng trung gian. Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Giáo hội lại chọn đoạn Tin Mừng về cuộc khổ hình của Chúa Giê-su trên thập giá cho ngày lễ trọng này? Thật vậy, từ mầu nhiệm thập giá, chúng ta khám phá ra vị Vua của Vũ trụ, đấng chiến thắng và thống trị thế giới qua đau khổ, thập giá, cái chết và sự Phục sinh. Chỉ có Thiên Chúa Làm Người mới có thể xoá bỏ được những lỗi lầm mà con người mắc phải cũng như chỉ có Chúa Làm Người mới có thể đem lại công lý và bình an thực sự cho con người từ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa Làm Người mới có thể toàn thắng bằng chính cái chết đầy yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi và yếu đuối. Chúa Giê-su Ki-tô đã chấp nhận cái chết, sự khổ hình của thập giá để cho con người được thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta thật lớn lao biết chừng nào. Trích thư gửi Tín hữu Phi-líp-phê 2: 5- 11 cho chúng ta thấy Triều đại của Thiên Chúa được thiết lập nơi chính Con Một Thiên Chúa Làm Người qua hành trình Nhập thể, qua khổ nạn, cái chết và Phục sinh của mình để Người được Chúa Cha cho ngự bên hữu vinh quang trong Nước Chúa. Ngài là Vua đấng ngự trong và qua con người của mình thiết lập Giáo Hội là một dấu chỉ của sự hiện diện của triều đại Thiên Chúa. Triều đại của Thiên Chúa hiện hữu khi mà Chúa Ki-tô hiện hữu bởi ân sủng. Đó là lý do mỗi khi chúng ta lặp lại lời Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho “Nước Cha Trị Đến.” Triều đại của Thiên Chúa hiện hữu khi chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình nơi Đức Ki-tô Con Thiên Chúa Làm Người. Và mỗi người chúng ta cũng đang ngày đêm mong chờ sự trở lại của Chúa Ki-tô trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Chúa Giê-su Ki-tô đấng đã trút bỏ vinh quang, sống như người trần thế. Người đến làm người và sống như những người Do Thái khác, giảng dạy dân chúng ở các hội đường và qua các làng mạc, làm các dấu lạ điềm thiêng, chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền, và đuổi xa ma quỷ. Người không bắt buộc mọi người phải tin vào mình là Đấng Mesiah. Người đến với sự khiêm nhường và lòng yêu mến. Người không cho họ thấy một Thiên Chúa ở trên cao phán này phán nọ, nhưng là một vị Thiên Chúa Làm Người đang sống giữa họ. Người muốn họ nhận ra điều đó và tin vào Chúa. Ngày hôm nay, Giáo hội cũng không bắt ép ai phải tin vào Thiên Chúa, nhưng Giáo hội qua các thành viên của mình muốn cho con người nhận biết Chúa Ki-tô là Thiên Chúa Làm Người. Chỉ khi tin vào đấng ấy, chúng ta mới có được sự sống đời đời. Người trộm lành trong Tin Mừng hôm nay được cảm nghiệm lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa Làm Người. Là một người tội lỗi, ông ý thức về quá khứ, về những việc mình đã làm và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giê-su và rồi xin Chúa tha thứ. Thế nên, ông được vào Vương quốc của Thầy Chí Thánh. Và Chúa Giê-su đã không từ chối điều ông van nài: “Ngày hôm nay, ngươi sẽ ở cùng ta trên Thiên Quốc”. Người đầu tiên trong các thánh đã được Chúa ân thưởng Nước Trời bởi một Niềm tin tuyệt đối vào vị Vua của Tình yêu và Lòng thương xót.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, xin hãy đến, hãy làm chủ tâm hồn con. Xin cho con luôn biết mở rộng lòng mình để đón Chúa để được gặp Chúa nơi những con người mà con sẽ gặp gỡ. Xin cho chúng con cho mọi người thấy khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa bằng những công việc tốt lành, về những lời yêu thương mà chúng con dành cho họ và cho nhau. Ngày hôm nay, với ơn Chúa giúp tôi ý thức hơn về lời mình nói và việc mình làm, cố gắng noi theo sự nhân từ, lòng chân thật cũng như sự thánh thiện của Chúa và luôn cầu nguyện cho Nước Cha Trị Đến. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *