Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Luca 9: 23-26

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

Trong thời kỳ bách hại đạo Công giáo tại Việt Nam, các quan quân dùng cây thập giá làm phương tiện để thử thách niềm tin các Ki-tô hữu. Họ thường đặt một cây thập giá dưới đất rồi bắt các kitô hữu bước qua. Ai không bước qua thì phải chịu đủ mọi cực hình và chịu chết thảm. Còn ai chấp nhận bước qua thì được sống, được thoát cảnh ngục tù, được trả lại những tài sản bị tịch thu, và hơn thế nữa còn được tặng thêm những phú quí vinh hoa.  Thế nhưng các bậc cha ông tử đạo của chúng ta đã can đảm khước từ tất cả những hứa hẹn hấp dẫn đó, và đã cương quyết chọn Chúa, chọn đau khổ và cái chết để tuyên xưng niềm tin của các Ngài nơi Chúa, như trong trường hợp của Thánh Tô-ma Thiện. Khi quan Trịnh Quang Khanh dụ dỗ ngài: “Nếu con bước qua thập giá thì ta sẽ gả con gái đẹp của ta cho con và ban tặng cho con một chức quan nữa để con được vinh hoa phú quí,” thì ngài liền đáp: “Thưa quan, tôi không màn gì những danh vọng vật chất trần thế này.” Hay như trong trường hợp các thánh Augustinô Phan Viết Huy, Nicola Bùi Đức Thể và Đaminh Đinh Đạt. Quan cho bày trước mặt các ngài mười nén vàng, một tượng Chịu Nạn và một thanh gươm rồi nói: “Cho bay tự ý chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người bay ra”.

Quả thật đối với các thánh tử đạo, sự chọn lựa trước thánh giá Chúa là sự chọn lựa mang tính sống còn, bởi nó đụng đến tương lai và sinh mạng của các ngài. Sự chọn lựa này bày tỏ thái độ của các ngài đối với Chúa Giê-su. Đối với các ngài, thánh giá chính là biểu tượng của Chúa Giê-su. Chính vì thế xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến Chúa vậy. Do đó, khi quan quân dụ dỗ và ép buộc các ngài bước qua thánh giá thì các ngài luôn khẳng khái từ chối. Thánh Laurensô Ngôn đáp:“Thánh giá là phương thế Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Tôi sẵn lòng chịu chết vì đức tin vào Thiên Chúa của tôi”. Thánh Đaminh Ninh thì hiên ngang phát biểu: “Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu lại có thể chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi hành điều các quan muốn. Còn tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu”. Cũng vậy, Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được!”

Các thánh tử đạo Việt Nam đã chọn Chúa trên hết mọi sự, và các ngài đã phải trả cái giá rất đắt cho sự chọn lựa này. Tuy nhiên các ngài đã vui vẻ và can đảm chấp nhận những mất mát đó bởi vì các ngài hằng tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu rằng ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ, rằng ai chấp nhận từ bỏ mọi sự vì Ngài và vì Tin Mừng thì sẽ được ân thưởng dồi dào ngay ở đời này và đời sau. Và Chúa đã không để cho những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài phải thất vọng.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta luôn biết noi gương các ngài mà biết chọn Chúa trong mọi sự và trên hết mọi sự, biết anh dũng nói không với tội lỗi và các cơn cám dỗ, cho dù phải chịu mất mát thua thiệt trong cuộc sống đời nầy, để mai sau chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Amen.

Lm. Gioan Bosco Nguyễn Từ Chương, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *