Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Mác-cô 2: 23- 28

Ngày Sabbath được dành cho Thiên Chúa!

Lời Chúa ngày hôm cho chúng ta thấy mục đích của ngày Sabbath và việc tuân giữ nó. Ngày Sabbath được lập ra để dành cho con người chứ không phải con người cho ngày Sabbath. Tin Mừng cho chúng ta thấy đây là lời đáp trả cho những lời chỉ trích mà những người Pha-ri-sêu đối với các môn đệ của Chúa Giê-su. Ngày Sabbath, Các môn đệ đi ngang qua ruộng lúa, vì đói nên đã bứt lúa mà ăn. Ắt hẳn, những người Pha-ri-sêu luôn luôn theo dõi và tận dụng mọi cơ hội để làm khó, chỉ trích, bắt bẻ Chúa Giê-su và các môn đệ. Các môn đệ bị chỉ trích vì đã vi phạm luật của ngày Sabbath. Thiên Chúa đã thiết lập ngày Sabbath(Gen 2: 3), và muốn Dân riêng phải tránh làm một số việc như thu hoạch, xay xát và thổi trấu. Đây là những điều mà các môn đệ vi phạm khi họ đi ngang qua ruộng lúa. Mục đích là để Dân riêng có thêm thời gian dành cho Thiên Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy, thánh Mát-thêu đưa ra ba đoạn Lời Chúa để bảo vệ các môn đệ, nhưng thánh Mác-cô chỉ đưa ra một mà thôi. Chúa Giê-su đã tranh luận dựa trên những nhu cầu căn bản nhất của con người như đói thì phải ăn, khát thì phải uống và nó vượt trên các nghi thức phụng vụ và các luật lệ của ngày Sabbath. Nói cách khác, những giới răn làm cho ngày Sabbath thánh thiện nhưng nó không thể không quan tâm tới những nhu cầu căn bản của con người. Chúa Giê-su trích dẫn từ Kinh Thánh là lúc vua Đa-vít và các thuộc hạ bị đói, họ tìm đến thượng tế Abiathar  Nor, người đã cho các ông ăn bánh Tiến, bánh chỉ có các thầy tư tế mới được ăn. ( Mk 2: 26, 1 Sm 21: 1- 6)

Bánh Tiến là bánh gồm có 12 chiếc bánh được đặt trong cung thánh vào mỗi buổi sáng, là của lễ tượng trưng cho 12 chi tộc của It-ra-el dâng lên cho Thiên Chúa. (Là 24: 5- 9) Chỉ có thầy tư tế mới được dâng bánh cũng như thay bánh mới bắt đầu ngày mới, cũng như là người được ăn bánh.

Chúng ta có thể học được gì qua bài Tin Mừng hôm nay và mang vào trong cuộc sống? Giống như ngày Sabbat của người Do Thái, đối với người Ki-tô hữu, chúng ta có ngày Chúa nhật, ngày mà chúng ta dành riêng cho Thiên Chúa. Đây là ngày thuận tiện để các thành viên trong gia đình có thời gian chia sẻ vui buồn với nhau qua một tuần sống vất vả, cực nhọc. Cũng là ngày mà chúng ta nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình. Thêm nữa, là ngày mà cha mẹ dành thêm thời gian dạy dỗ con cái về Đức tin. Cũng là ngày chúng ta làm việc bác ái và chia sẻ những gì chúng ta có cho những người kém may mắn. Luôn nhớ rằng, thời gian là của Chúa, chúng ta được mời gọi biết sử dụng nó cách khôn ngoan để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho những người xung quanh. Ngày Sabbath được đặt ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbath. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *