Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Mác-cô 3: 20-21

“Vì họ nói rằng Người đã mất trí”

Một nhà triết học gia nổi tiếng người Pháp đã từng nói: “Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể hiểu được.” Điều này muốn nhắn nhủ chúng ta rắng, con tim và lý trí có nhiều sự khác biệt. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta đối mặt với những việc khó giải quyết. Chúng ta thường phân vân nên đưa quyết định theo lý trí hay nghe tiếng mách bảo của con tim.

Nhất là khi yêu nhau, người ta như một “kẻ điên” theo sự rung cảm của con tim hơn là lý trí; người ta biết đau khổ và rắc rối do chính sự lựa chọn vì “yêu” đem lại, nhưng vẫn lao vào, dù nhận thức được rằng có thể mất tất cả danh dự, sự nghiệp, căn cản từ gia đình, thậm chí mất cả mạng sống như các Thánh tử đạo cũng chỉ vì yêu, điển hình như thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo người đã can đảm dám hy sinh tính mạng vì lòng mến Chúa trên hết mọi sự và khao khát được thuộc trọn về Chúa. Và tình yêu có sức mạnh vượt qua khỏi giới hạn của lý trí. Hay nói cách khác, giá trị của tình yêu thì vĩnh cửu. Và tình yêu của Thiên Chúa thì vượt quá sự hiểu biết của nhân loại.

Thánh sử Mác-cô kể rằng, khi nghe biết Chúa Giê-su và các môn đệ về nhà, dân chúng đã kéo đến đông đảo. Chúa Giê-su luôn sẵn sàng đón tiếp mọi người đến với Ngài bất kỳ lúc nào để chữa lành cho họ. Ngài đã quyên lo cho nhu cầu cá nhân của bản thân mình. “Chúa Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.” (Mc 3:20) Chính vì thế thân nhân của Chúa Giê-su phải đi bắt Người về, vì nghĩ là Người bị “mất trí”. Có lẽ thân nhân của Đức Giê-su đang nhìn nhận việc Ngài làm theo lý trí như bao người khác. Và vì sự hiểu biết của họ về Đức Giê-su còn hạn chế. “Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1 Cô-rin-tô 1:25) Chúa Giê-su như “điên” vì yêu nhân loại, hi sinh cho dân, đặc biệt là cho các bệnh nhân, đến nỗi không còn thời giờ để lo cho nhu cầu ca nhân bản thân.

Chính Thiên Chúa đã hành động vì yêu thương đám đông dân chúng và cả chúng ta. Tình yêu và những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta vượt qua khả năng hiểu biết của nhân loại. Chính vì thế chúng được mời gọi tin tưởng, phó thác và cậy trông và yêu mến Thiên Chúa dù ở đâu, làm gì hay trong hoàn cảnh nào của cuộc sống. Chính Thiên Chúa luôn luôn khao khát chúng ta được đến với Ngài, tâm sự, lắng nghe và để được Ngài yêu thương. Và khi có Chúa ngự trong tâm hồn, đức tin-cậy-mến được thêm vững mạnh để vượt qua thử thách của cuộc sống.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và nhờ lời chuyển cầu của thánh tử đạo Vinh Sơn ban thêm sức mạnh để noi gương chính Đức Giê-su, quên mình vì người khác và khao khát được nên giông Đức Giê-su trong mọi sự. Amen.

Tu sĩ Micae Phạm Quang Diệu, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *