Thứ Tư, Tuần III, Mùa Chay

Mt 5,17-19 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”

 

Bất cứ quốc gia hay tổ chức lớn nhỏ nào trong xã hội loài người đều cần có luật, để giữ kỷ cương phép tắc, trật tự an ninh và đảm bảo sự công bằng xã hội. Luật giống như đường rầy giữ cho xe lửa chạy an toàn, hoặc như sợi dây cương giữ cho con ngựa chạy đúng hướng. Bị buộc sống và làm trong khuân khổ của lề luật thì hơi khó chịu đấy, nhưng ta hãy nghĩ đến lý do và mục đích của luật thì sẽ dễ vâng theo hơn. 

Từ thời xa xưa Thiên Chúa đã ban cho con người luật pháp. Nó phát triển và hoàn thiện dần trong lịch sử Cứu Độ. Công trình hoàn thiện luật theo một tiến trình phát triển được Chúa mạc khải sơ khởi với các tổ phụ, đặc biệt là Môsê qua Mười Điều Răn, được các ngôn sứ phát triển và chính Con Thiên Chúa – Đức Giêsu hoàn thiện bằng luật Kitô giáo: “Luật tình yêu”.

Luật cũ cho ta ý niệm là dân được tuyển chọn là dân tuân giữ mọi lề luật Thiên Chúa truyền cho họ qua Môsê và các Ngôn sứ. Các kinh sư và biệt phái giữ luật rất đúng, nhưng không phải giữ luật cách kiên định tới mức trở thành câu nệ, hình thức, cứng nhắc và khắt khe. Cách giữ luật ấy của họ trong tư cách bậc thầy làm cho mọi người nghĩ rằng đức công chính chỉ gói gọn trong việc chu toàn Lề Luật. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã lên án cách giữ luật hình thức và vì thế những người biệt phái và luật sĩ đã liệt Ngài vào hàng tội lỗi, vì đã có thái độ coi thường, bất tuân luật thánh, cụ thể trong việc giữ ngày Sabát, và các nghi thức thanh tẩy trước khi ăn. Họ cho rằng: Ngài muốn phá bỏ Lề Luật, nhưng Chúa Giêsu tuyên bố: “…đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môisê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” 

Chúa Giêsu kiện toàn thái độ và áp dụng tinh thần của luật là dẫn đến tình yêu. Thế nên, luật của Đức Kitô hoàn thiện và “trội hơn” luật cũ, vì theo Ngài, sống luật không phải theo sát mặt chữ, mà ta phải vượt lên trên nó với ân sủng và tinh thần bác ái. Hay nói cách khác, luật phải vì con người và cho con người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không dừng ở những việc làm đầy tính hình thức, nhưng phải “công chính hơn” tới mức hoàn thiện: “Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Luật pháp mà vượt qua luật, đi tới Tin Mừng đem hạnh phúc tình yêu cho mọi người. Vì thế, người môn đệ cần tuân giữ luật Chúa với tinh thần mới, tinh thần của sự dấn thân sống trọn vẹn sứ điệp của Ngài: “Ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời”.

Tóm lại, kiện toàn lề luật mà Đức Giêsu dạy chúng ta là không bãi bỏ luật nhưng mặc cho luật một tinh thần mới, nghĩa là vượt qua sự giữ luật cách tiêu cực để thi hành cách tích cực trong Đức Kitô: giữ luật không vì tính bắt buộc phải làm mà là với cả sự tự do, làm vì lòng mến Chúa và tha nhân. Biến việc giữ luật từ sự thể hiện ở ngoài tới hành động thiêng liêng dẫn tới tâm hồn ngay thẳng và trong sạch.

Xin Chúa thổi tình yêu vào cuộc sống chúng ta, để khi tuân giữ mọi giới răn đạo Chúa, mọi giáo huấn của Giáo hội, vì lòng kính tôn và yêu mến.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Hội thánh truyền trong tinh thần yêu mến và liên kết trong Ngài, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp chúng con nên giống Chúa hơn. Amen

 

TS Antôn Trần Đức Thiện, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *