Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên

Luca 17:1-6

“Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con”

Có ai trong chúng ta chưa bao giờ làm cớ vấp phạm cho người khác chưa? Có ai trong chúng ta chưa bao giờ làm tổn thương người khác chưa? Hay có ai trong chúng ta chưa bao giờ được người khác xin tha lỗi?

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Thánh sử Luca (17:1-6) gợi lên cho chúng ta điều quan trọng để cùng nhau suy ngẫm. Là Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi sống làm sao để không làm cớ vấp phạm cho người xung quanh mình, và phải sống quảng đại, tha thứ cho nhau. Để làm được như vậy có lẽ chúng ta rất cần đến ơn Chúa. Như các tông đồ đã nói “lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con.”

Sống yêu thương, quáng đại và làm chúng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời là nhiệm vụ của mỗi Ki-tô-hữu. Là lời mời gọi và sứ vụ mà mỗi ki-tô-hữu đã được trao ban khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhiệm vụ này được sách Giảng Viên nhắc nhở chúng ta rất rõ ràng “Kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Ngài; vì đó là tất cả nhiệm vụ của con người” (Gv 12,13). Chính Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta rằng toàn thể lề luật và các sách tiên tri đề tóm lại trong hai giới răn quan trọng như nhau rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Mt 22:37-39).

Yêu mến Thiên Chúa không thể không yêu thương tha nhân. Thánh Gioan trong thư thứ nhất dạy chúng ta rằng “ai nói yêu mến Chúa mà ghét anh em mình là kẻ nói dối”(1 Ga 4:20). Và sống yêu thương phải được thể hiên qua hành động thiết thức là tha thứ. Chính Chúa Giêsu là tấm gương dạy chúng ta “tha thứ”, “lạy Chúa xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 2423:34). “Tha thứ” là hành động yêu thương, là việc làm bác ái dối với chính mình và với tha nhân. “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6:14). Như thế, “yêu thương và tha thứ” là chìa khóa mở cánh cửa bước vào ngôi nhà “tình yêu” hay “được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.”

Nhờ tấm gương và lời chuyển cầu của Thánh Frances Xavier Cabrini, một vị thánh hết lòng tin tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh, nhân đức, sưởi ấm và làm cháy lên ngọn lửa yêu thương mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Để nhờ mỗi người chúng ta hầu trở nên chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa xuyên suốt hành trình lữ hành này. Amen.

Michae Phạm Quang Diệu, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *