Cát Minh Tại Thế Sài Gòn – Nghi thức: Tiếp nhận, Tuyên hứa tạm, Tuyen hứa vĩnh viễn

Nghi thức tiếp nhận:

Chị Maria Nguyễn Thị Công Tâm và chị  Anna Trương Thị Tuyết Mai

Tuyên hứa tạm: Chị Emmanuel Trần Hồng Đoan

Tuyên hứa vĩnh viễn: Maria Phan Thị Ngọc Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *