Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên – Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

Mt 12:46-50

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12:50)

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền Thánh có từ thế kỷ thứ 6 ở phương Đông và thế kỷ thứ 15 ở phương Tây. Nó dựa trên một truyền thống cổ xưa nói rằng Mẹ Maria đã được đưa đến đền thờ ở Jerusalem khi Mẹ 3 tuổi và Mẹ được dâng hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Những gì chúng ta kỷ niệm vào ngày này nói lên sự thật rằng, Thiên Chúa đã chọn ở lại trong cung lòng Mẹ Maria theo một cách rất đặc biệt. Đáp lại, Mẹ Maria đã đặt toàn bộ bản thân mình vào việc phục vụ Chúa.

Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-su nói, phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12:50) Đức Maria dâng mình trong đến thánh, mẹ đã dâng cho Thiên Chúa mọi thứ nơi con người của mẹ, cuộc sống và cả ý riêng của mình để đón nhận thánh ý mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho Mẹ, dẫu biết rằng, sự vâng phục và nghe theo thánh ý Thiên Chúa khiến Mẹ phải gặp nguy hiểm và đánh đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, trong sự khiêm hạ và tình yêu dành cho Thiên Chúa, Mẹ vẫn cúi mình xin vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38) Chúng ta cần học sống theo mẫu gương của Mẹ, phó thác cuộc đời chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để nhờ đó cuộc đời chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và ý nghĩa.

Qua đoạn tin mừng, ai trong chúng ta cũng đều muốn trở thành người thân của Chúa Giê-su. Từ đầu công trình tạo dựng và cứu độ đến nay, Chúa mong muốn chúng ta trở thành người thân của Ngài. Chúa không muốn chúng ta xa cách Ngài, Ngài muốn chúng ta luôn gần gũi với Ngài. Nhưng để trở thành người thân hoặc gần gũi với Chúa Giê-su không phải là điều dễ dàng để lựa chọn. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình để trở thành họ hàng của Chúa Giê-su. Và bổn phận mà chúng ta phải làm chính là sự trung thành tuân theo ý muốn của Chúa.

Chúng ta có thể hỏi, ý muốn của Chúa dành cho bản thân tôi là gì? Là vâng theo các huấn lệnh yêu thương của Ngài, là mến Chúa, yêu người. Ngang qua sự vâng phục ấy, trái tim chúng ta sẽ hướng đến điều thiện lành để làm điều tốt và tìm thời gian để chia sẻ tin mừng cho tha nhân qua chính cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vậy chúng ta có thể trung thành làm theo ý muốn này của Chúa không?

Theo tường thuật trong sách Sáng Thế, Adam và Eva ban đầu rất gần gũi với Chúa, cho đến khi họ không vâng lời theo huấn lệnh của Ngài, là không ăn trái cây sự sống. Adam và Eva đã phạm tội chống lại Thiên Chúa bằng cách làm theo âm mưu quỷ quyệt của ma quỷ (St 3:1-24). Do đó cả hai đều bị tách khỏi Thiên Chúa. Vì vậy, mọi quyết định là của chúng ta, vì Thiên Chúa cho chúng ta tự do để lựa chọn. Nếu chúng ta muốn trở thành họ hàng của Chúa Giê-su, chúng ta cần tuân theo thánh ý của Chúa. Nếu chúng ta muốn đến gần kẻ ác, hãy phạm tội và không tuân theo các điều răn của Ngài.

Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-su được thành lập dựa trên một điều gì đó sâu sắc hơn cả những mối quan hệ sâu sắc nhất của con người trong gia đình. Chúng ta là gia đình của Chúa và là anh chị em với Chúa Giê-su khi chúng ta cố gắng làm theo ý muốn của Thiên Chúa và làm cho vương quốc của Ngài hiển trị. Nguyện xin cho chúng ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa, biết phó thác và tin tưởng nơi Ngài vì Ngài biết điều gì tốt cho cuộc sống của chúng ta. Amen.

Ts. Nguyễn Huy Cận, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *