Ngày tìm hiểu Ơn Gọi – Chủ đề : “Biện Phân Ơn Gọi và Đồng Hành Thiêng Liêng”

Ngày tìm hiểu Ơn Gọi
Chủ đề : “Biện Phân Ơn Gọi và Đồng Hành Thiêng Liêng”
Trình bày: Cha Phaolo Nguyễn Bá Khoa, OCD – Cha phụ trách ơn gọi.
Thời gian: Chúa Nhật, 03. 12. 2023
Địa điểm: 88/15/17 Đường số 16, Phường Long Bình, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
Online dành cho những Cảm Tình Viên muốn tìm hiểu Dòng Cát Minh Chân Trần qua facebook
 09g00 – 11g00 (Chia sẻ ơn gọi, Thuyết Trình và Đặt Câu Hỏi).
Đăng ký ghi danh xin liên hệ:
– Cha Phaolo Nguyễn Bá Khoa, OCD. Tell: 0938062655
Facebook: Dòng Cát Minh ChânTrần 
EMAIL: DongcatminhTerexa@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *