Thứ Tư Tuần I mùa Vọng

Mát-thêu 15: 19-37

“Kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được và người mù xem thấy.”

+++

Những việc làm của Chúa Giêsu phản ánh rất đúng những gì mà Đấng Mêsia sẽ làm trong ngày của Đức Chúa như tiên tri Isaiah đã từng viết: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Isaiah 35: 5-6).

Quả thật Chúa Giêsu đến là để cho con người được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10). Điều quan trọng đối với Ngài là con cái Chúa được sống đúng với phẩm giá làm người của mình. Chính vì thế Ngài muốn giải thoát con người khỏi tất cả những gì cầm buộc họ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo gương Chúa Giêsu, mỗi Kitô hữu cũng phải ưu tiên phẩm giá con người trên tất cả. Vì vậy, chúng ta cần phải thúc đẩy một cuộc sống ngay lành hơn, lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. Những gì đi ngược lại với quyền lợi và phẩm giá con người thì cần phải bị loại bỏ. Hơn thế nữa, qua việc xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương theo tinh thần Chúa Kitô, chúng ta không những thay đổi thế giới thành nơi đáng sống mà còn thiết lập Nước Trời ngay chính nơi môi trường sống của mình.

Ngược lại, nếu chúng ta trở nên dửng dưng hay ngó lơ trước những nhu cầu và nỗi khốn khổ của tha nhân thì chúng ta là những tín hữa tồi, những Kitô hữu giả hiệu, cho dù chúng ta có siêng năng kinh lễ đến đâu đi chăng nữa.

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, luôn có lòng trắc ẩn đối với mọi người xung quanh và có những hành động cụ thể để mọi người được sống đúng với phẩm giá của mình và qua đó Nước Chúa có thể được trị đến nơi chúng ta và môi trường chúng ta đang sống. Amen.

Lm. Chuong Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *