Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Mát-thêu 6: 7- 15

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kinh Lạy Cha là lời kinh mà mọi trẻ em Công giáo nào cũng được học thuộc lòng ngay từ tấm bé. Có lẽ vì lời kinh thật đơn sơ, mộc mạc đượm thắm tình “Cha-con” nên dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Lời kinh ấy được dệt nên từ tâm tình của Chúa Giê-su giành cho Cha của Ngài. Và đồng thời, Ngài truyền dạy các môn đệ của mình hãy cầu nguyện bằng chính lời kinh thiêng liêng ấy. Ôi thật diễm phúc cho loài người chúng ta vì được gọi Thiên Chúa là Cha dù rằng thân phận chúng ta thật hèn mọn và bất xứng.

Kinh Lạy Cha có bảy ý và được chia ra làm hai phần. Ba ý nguyện đầu tiên là sự tôn vinhThiên Chúa: xin cho danh Chúa được vinh hiển, nước Chúa mau đến, và ý của Chúa được thực thi trên cuộc đời mỗi người. Bốn ý nguyện sau là lời nguyện xin cho những nhu cầu cần thiết của con người: xin cho có đủ lương thực dùng hàng ngày, xin ơn tha thứ, xin đừng để bị rơi vào cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ, xin được cứu thoát khỏi sự dữ.

Cầu nguyện không phải là “lải nhải” những lời vô nghĩa, mà là sự hướng lòng lên Thiên Chúa với tất cả tâm tình của một người con thảo đối với Cha trên trời. Thiên Chúa là Cha nhân hậu, “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” cho nỗi lòng của con cái Ngài đây. Thậm chí trước khi chúng ta kịp mở lòng mình ra, Ngài đã hiểu thấu điều chúng ta đang muốn khẩn khoản nài xin. Vậy hôm nay, kết hiệp cùng với Chúa Giê-su, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Vừa thì thầm, vừa ngẫm suy, để những lời kinh ấy trở thành chính lời tâm tình xuất phát từ tận đáy lòng của mỗi người. Cha của chúng ta ở trên trời chắc chắn sẽ nhận lời khần nguyện của mỗi người.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con được làm con cái Chúa và tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Xin Chúa cho con được sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện liên lỉ trong ngày hôm nay bằng lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã yêu thương chỉ dạy cho chúng con. Amen.

Cát sĩ Thiện Tâm, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *