Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Ga 6,44-51

“Ta là bánh ban sự sống. ”

Sự sống là một ân huệ từ một mình Chúa Cha mà đến, nguồn mọi thiện hảo. Tuy nhiên, Người muốn ân ban sự sống này cho chúng ta trong Con của Người làm người. Bánh manna không thể cung cấp sự sống hay sức mạnh để đi đến đất hứa. Trong Chúa Giêsu, chúng ta nhận được sự sống Thiên Chúa đã hứa ban. Tuy nhiên, sự sống này Người ban trong “thịt” của Người, và thông ban cho chúng ta trong thực tại nhân tính của Chúa Kitô.

Trong thân mình Chúa Kitô, ơn Thiên Chúa ban nên cụ thể và có thực cho tất cả chúng ta. Như thế, nhân tính trở thành nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau, nơi thánh thiêng mà Thiên Chúa đòi hỏi vào nơi ấy mà gặp gỡ con cái của Người. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo, đây là sự sống đích thật cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị gì thêm nữa?

Lời Thánh Gioan Thánh Giá:

“Tôi biết lắm, dòng suối vẫn cuồn cuộn chảy

Cho dù là đêm.

Dòng suối đời đời ấy được giấu kín

Nhưng tôi vẫn biết lắm những ngóc ngách nó, 

Cho dù là đêm…

Dòng chảy phát sinh từ suối ấy

Tôi biết lắm nó mênh mông và toàn năng

Cho dù là đêm.”

(Thơ và châm ngôn 8)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *