Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

Mt 8,23-27

Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin!
Sao các con nhát sợ  ?”

Chúa Giêsu không thích đứng mãi trên bờ biển. Người thích ra khơi. Trái lại, chúng ta thích sự yên hàn, và muốn kiểm soát con thuyền đời của chúng ta. Chúng ta làm việc này thật chu đáo đến nỗi chúng ta quên Chúa Giêsu đang đi cùng thuyền với chúng ta. Tuy nhiên, khi sóng gió làm chúng ta kinh hãi, lúc bấy giờ chúng ta mới nhớ đến Chúa. Chúng ta kêu cứu Người. Thậm chí, chúng ta còn đổ lỗi cho Người là nguyên nhân gây nên bão tố.

Thật vậy, Chúa Giêsu thinh lặng và xem ra vắng mặt. Người không muốn ngăn cản chúng ta xem mình là quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho Người chịu trách nhiệm, Người sẽ dẫn chúng ta đến cánh cửa an toàn. Hãy để cho Người hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Hãy tin tưởng vào sự thinh lặng của Người.

Lời Thánh Têrêxa Lisieux:

“Chúa nhân lành đã ban cho chị ấy biết bao ơn lành, vậy chẳng lẽ Ngài lại có thể bỏ rơi chị ấy vào lúc mà chị ấy gấn như sắp cập bến hay sao?… Không, Giêsu đang say ngủ (Mc 4, 38-39) trong khi hiền thê tội nghiệp của Ngài chống chọi với những cơn sóng dữ của chước cám dỗ, nhưng chúng em sắp nhỏ nhẹ gọi Ngài dậy đây, Ngài sẽ ra lệnh cho gió mưa bão táp, và thế là trời sẽ yên, biến sẽ lặng… Chị nhỏ yêu quý, chị sẽ thấy sau thử thách là niềm vui sướng và về sau nữa chị sẽ được hạnh phúc vì đã phải chịu đau khổ.”

(Thư 171, gửi nữ tu Thérèse-Dosithée (Léonie), 11/10/1894)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *