Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Mt 9,9-13

“Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính,
mà để kêu gọi người tội lỗi “

Mọi cánh cửa như thể đóng lại trước mặt Mátthêu, và người ta xem ông như biểu tưởng của tội lỗi. Ông bị khinh rẻ và như thể không thay đổi được, không có giá trị nào làm ông đau khổ, chỉ nghĩ đến sự sang giàu, ước muốn mọi sự, vì bên dưới sự khinh ghét, ẩn giấu một sự thèm muốn. Tuy nhiên, điều tệ hại không phải là sự khinh rẻ của người ta, mà tự cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Tuy nhiên, khi Đấng đã chọn ông từ thuở đời đời gọi đích danh Mátthêu, mọi sự đã thay đổi. Chúa Giêsu đến gần ông, Người phá đổ mọi rào cản, và tỏ cho thấy khuôn mặt của Chúa Cha, và Người đảo ngược cuộc đời của Mátthêu. Và ông đón tiếp Người trong nhà ông và trong tâm hồn ông, và mọi sự đều biến đổi. Chỉ tình yêu và lòng thương xót mới chữa lành những sự khinh rẻ và loại bỏ.

Lời Thánh Têrêxa Lisieux:

“Lạy Chúa, đứa con của Người đã hiểu đó là ánh sáng thần linh của Người, nên nó cầu xin Người tha thứ cho những anh em của nó, nó chấp nhận hưởng dùng lương thực đau khổ bao lâu tùy ý Người và không muốn rời bàn ăn tràn đầy cay đắng mà ở đó những người tội lỗi đáng thương (Mt 9, 10-11) đang ăn uống trước khi đến ngày Chúa định…. Nhưng vì thế mà nó không thể nhân danh mình, nhân danh anh em nó mà thưa: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con là người tội lỗi! (Lc 18,13)… Ôi! Chúa ơi, xin hãy làm cho chúng con trở lại làm người công chính… Chớ chi những ai không mảy may được soi sáng bởi ngọn đuốc đức tin sáng ngời, cuối cùng cũng được nhìn thấy nó lóe sáng….”

(Thủ bản C, 6r)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *