Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Mt 9,14-17

“Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.”

Chúa Giêsu rao giảng một cách sống không dựa trên việc chu toàn các lề luật. Thật sự, lề luật là cần thiết, vì chúng dùng làm bản đồ dẫn đường. Nhưng đối với Chúa Giêsu, một tương quan tình yêu không thể dựa trên một cụm lề luật. Lối sống tuân giữ tỉ mỉ và cứng nhắc một số lề luật không hợp với thời kỳ của Đấng được Thiên Chúa sai đến. Mọi người phải có một cách sống trong tương quan với Chúa Cha.

Chúng ta chỉ có thể sống như thế khi chúng ta đón nhận Tin Mừng là trái tim của con người mới, khi chúng ta luôn tìm cách thay đổi suy nghĩ và tâm hồn. Chắc chắn đây là một quá trình dài lâu trong cuộc sống. Điều quan trọng là không nản chí, là mở tâm hồn ra với Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa không bao giờ thất bại.

Lời Thánh Têrêxa Giêsu:

“Ôi Đấng Lang Quân của con, ân sủng Ngài ban thật lớn lao! Bữa tiệc Ngài thiết đãi thật thịnh soạn! Rượu nồng Ngài ban cho con thật tuyệt hảo! Chỉ một giọt thôi đủ làm cho con quên mọi thụ tạo trần gian, đi ra khỏi mọi thụ tạo và khỏi chính mình  con, làm cho con không muốn mọi thú vui và những điều thỏa mãn mà các giác quan của con ước muốn cho đến lúc này. Ân sủng này thật lớn lao và con chẳng đáng lãnh nhận.”

(Những tư tưởng về tình yêu Thiên Chúa 4,6)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *