CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,
hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 

Danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan nhanh đến thành Nadarét. Dân chúng thành này đã nghe biết sự khôn ngoan và những phép lạ Người làm. Tuy nhiên, họ đã không vượt qua được những điều thuộc về con người nơi Người để nhận ra được Thiên Chúa đang hành động nơi Người. Họ tưởng rằng họ biết rất rõ về Người: gia đình, nghề nghiệp, trình độ của Người. Tuy nhiên, dân chúng trong thành Nadarét nghe biết về Người. Người có gì đặc biệt? Tâm hồn họ kiêu hãnh. Họ đã nghe biết và đã nhìn thấy, họ chứng kiến những việc Người làm, nhưng họ đã không mở tâm hồn ra đón nhận sứ điệp mới mẻ của Người. Chúa Giêsu không làm theo điều họ mong đợi.

Thiên Chúa đến với những người và những nơi chúng ta ít mong chờ. Người luôn làm chúng ta kinh ngạc. Tâm hồn chúng ta phải luôn tỉnh thức để nhận ra Người, đón nhận Người mà không có những thành kiến.

Lời Thánh Têrêxa Giêsu:

“Linh hồn tôi ơi! Hãy luôn chúc tụng Thiên Chúa cao cả vô cùng! Sao bạn muốn phản nghịch Người? Ôi, thật cao cả những ơn Người ban cho những người vô ơn! Lạy Thiên Chúa của con, Người muốn chữa lành. Và các bạn, con cái loài người, các bạn cứng lòng cho đến bao giờ, và các bạn có đủ can đảm chống đối Chúa Giêsu rất hiền lành này sao? Các bạn sẽ được gì? Bạn vẫn giữ lòng xấu xa chống đối Người sao? Không, đời sống con người sẽ qua đi như hoa cỏ úa vàng khô.”

(Tiếng linh hồn than thở cùng Thiên Chúa 3,2)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *