Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

Mt 10,1-7

“Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”

Chúa Giêsu không thể dửng dưng trước những chuyện xảy ra chung quanh Người: đau khổ, bệnh tật, những người bị bỏ rơi về mặt vật chất và tinh thần. Những thực tại này cần mọi người biết đến và tôn trọng, cả Thiên Chúa lẫn con người. Đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ học nhận biết người khác là anh chị em mình, đồng cảm nghĩ với họ, và làm những gì mình có thể để loại trừ sự dữ đang đè nặng trên họ. Họ sẽ được Thầy mình cho chia sẻ công việc của Người, và họ ở giữa mọi người như Thầy mình. Họ sẽ trở thành những mục tử nhân lành đối với những con chiên lạc của nhà Israel, theo cách sống của Chúa Giêsu. Một cộng đoàn đầy tình huynh đệ, liên đới và yêu thương bắt đầu hình thành theo con đường của Chúa Giêsu. Một thế giới mới hình thành khi mọi người nhận trách nhiệm về người khác, đó là thế giới của anh chị em chúng ta.

Lời Thánh Têrêxa Lisieux:

“Con có ơn gọi trở thành Tông Đồ… Con muốn rao giảng khắp thế gian, rao giảng thánh danh Người và trồng lên trên mặt đất bất trung này cây Thánh Giá vinh hiển của Người, nhưng, ôi Đấng Chí Ái của con, chỉ một sứ mệnh thôi thì không đủ với con, con còn muốn loan báo Tin Mừng ra khắp năm châu và cho đến tận cùng những hải đảo xa xôi hẻo lánh nhất… (Is 66,19) con muốn trở thành nhà truyền giáo, không phải chỉ trong một vài năm, mà là từ tạo thiên lập địa và cho đến ngày tận thế… Nhưng trên hết, ôi Đấng Cứu Độ con yêu mến, con muốn vì Người mà đổ hết máu mình ra cho đến giọt cuối cùng.”

(Thủ bản B, 3r)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *