Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ.

Mt 10,6-15

“Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.
Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo,
đừng đi dép hay cầm gậy.”

Những công trình của Thiên Chúa không thể bị rơi vào trong thinh lặng, mà phải được loan báo. Đó là những ơn lành Thiên Chúa ban cho để chia sẻ cho người khác. Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người được Thiên Chúa tha thứ và giải thoát, được Thiên Chúa chạm đến và ban ơn cứu độ. Chúng ta là những người mỏng giòn thông truyền lòng thương xót và nhân hậu của Thiên Chúa, đặc biệt cho những người yếu đuối, bệnh tật, và những người đang ở dưới ách của sự dữ. Thiên Chúa yêu thương những người này hết lòng nhân hậu của Người.

Người tông đồ cũng phải là người được tự do. Họ là chứng nhân của Thiên Chúa trên đường họ đi rao giảng. Họ không thể ở mãi bất cứ một chỗ nào, hay tìm kiếm sự an nhàn tiện nghi ở một nơi nào đó, và như thế họ sẽ mất sự tự do. Nếu như thế, họ sẽ nhanh chóng sắm thêm nhiều hành trang hơn là tiếp tục tin tưởng vào Chúa Cha. Người tông đò đã nhận sứ mạng thông truyền sự sống. Họ phải làm điều này một cách nhưng không. Mọi sự Thiên Chúa đã ban cho họ nhưng không, thì họ cũng phải trao lại nhưng không cho anh chị em mình.

Lời Thánh Têrêxa Lisieux:

“Con để ý thấy biết bao lần Giêsu không muốn ban cho con những của dự phòng, Ngài nuôi dưỡng con từng lúc bằng một thứ lương thực hoàn toàn mới mẻ, con gặp thấy nó trong mình nhưng không biết làm thế nào mà nó lại ở đấy được… Con chỉ tin một cách đơn sơ rằng chính Ngài, ẩn mình sâu tận trong đáy con tim nhỏ bé tội nghiệp của con, đang ban cho con ơn huệ được chính Ngài hoạt động trong con và làm cho con nghĩ đến tất cả những gì Ngài muốn con thực hiện trong giây phút hiện tại..”

(Thủ bản A, 76r)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *