BÁNH CHO ĐỜI

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

Luca 1:26-38 Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội +++ “Này đây bà [...]

Thứ Năm Tuần I mùa Vọng

Mt 7,21.24-27 “Chi những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự [...]

Thứ Tư Tuần I mùa Vọng

Mát-thêu 15: 19-37 “Kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi [...]

Thứ Ba Tuần I mùa Vọng

Luca 10: 21-24 Mặc Khải cho kẻ bé mọn Đức tin là một ơn ban [...]

Thứ Hai Tuần I mùa Vọng

Mt 8: 5-11 “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào [...]

Chúa nhật I mùa Vọng

Mc 13,33-37 “Anh em hãy canh thức vì anh em không biết khi nào ông [...]

Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Lc 21, 34 -46 “Anh em hãy tỉnh thức” +++ “Hãy nói về cuộc đời. [...]

Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Lc 21: 29-33 “Trời đất này sẽ qua đi” +++ Chắc hẳn ai trong chúng [...]

THỨ NĂM TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ – LỄ KÍNH

Mt 4:18-22 “Hãy theo Ta”.   Chài xuống biển, Chúa gọi lời thương, Phê-rô, An-rê, [...]

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Luca 21, 12-19 “Anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính [...]