CÁC ĐAN VIỆN NỮ CÁT MINH CHÂN TRẦN

Đan Viện Cát Minh Phan Thiết

Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ Mới, Làm Phép Tượng và Nguyện Đường Đan Viện Cát [...]

Đan Viện Cát Minh Kon Tum

Nữ Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum Chính Thức Thành Lập Theo Giáo [...]

TẠ ƠN 160 NĂM DÒNG CÁT MINH TÊRÊXA HIỆN DIỆN TRÊN ĐẤT VIỆT

KỶ NIỆM 400 NĂM MẸ THÁNH TÊ-RÊ-XA CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TUYÊN PHONG HIỂN THÁNH (12/3/1622- [...]