CÁT MINH NAM

Cát Minh Chân Trần – Kỷ niệm 455 năm thành lập đan viện đầu tiên tại Duruelo

    Cát Minh Chân Trần – Kỷ niệm 455 năm thành lập đan viện [...]

Ngày tìm hiểu Ơn Gọi – Chủ đề : “Biện Phân Ơn Gọi và Đồng Hành Thiêng Liêng”

Ngày tìm hiểu Ơn Gọi Chủ đề : “Biện Phân Ơn Gọi và Đồng Hành [...]

Ngày tìm hiểu Ơn Gọi – 12/11/2023

Chia sẻFacebookTwitterLinkedin [...]

MẸ THÁNH TÊRÊXA TRƯỚC TOÀ ÁN DỊ GIÁO TÂY BAN NHA

THÁNH TÊRÊXA TRƯỚC TOÀ ÁN DỊ GIÁO TÂY BAN NHA Trong Giáo Hội, đặc biệt [...]

THƯ CHA TỔNG QUYỀN GỬI TOÀN DÒNG CÁT MINH TÊRÊXA

XIN GỬI TOÀN DÒNG CÁT MINH TÊRÊXA: CÁC NỮ ĐAN SĨ CÁT MINH CHÂN TRẦN, [...]

NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 2- 2023

Ban ơn gọi Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD) xin mời các bạn nam thanh [...]

Gia Đình Của Mẹ Thánh Têrêxa Avila

Mẹ Thánh Tê-rê-xa trong gia đình mình Gia đình là nơi mà thánh nữ Tê-rê-xa [...]