CÁT MINH NAM

Mẹ Thánh Têrêxa-Môi Trường và Trình Độ Văn Hóa

Mẹ Thánh Têrêxa-Môi Trường và Trình Độ Văn Hóa Trong những thế kỷ trước, việc [...]

MẸ THÁNH TÊRÊXA AVILA TRONG NƯỚC TÂY BAN NHA VÀO THẾ KỶ 16

MẸ THÁNH TÊRÊXA AVILA TRONG NƯỚC TÂY BAN NHA VÀO THẾ KỶ 16 Đất nước [...]

MẸ THÁNH TÊRÊXA AVILA- THÀNH AVILA VÀ NHỮNG VÙNG PHỤ CẬN

Thành Avila, nơi sinh của thánh nữ Têrêxa, là một thành phố quan trọng ở [...]

Thư gửi toàn Dòng nhân ngày lễ Thánh Gioan Thánh Giá

TIẾNG CHUÔNG GỌI TA VỀ ĐÂU? Thư gửi toàn Dòng nhân ngày lễ Thánh Gioan [...]

NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 12- 2022

Youtube link: https://youtu.be/XpumidaEBL8 Ban ơn gọi Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD) xin mời các [...]

ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH Phần 3: Lá thư của [...]

ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

«ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH» Phần 2: Lời Giới thiệu [...]

NGÀI Ở TRONG TÔI VÀ TÔI Ở TRONG NGÀI

NGÀI Ở TRONG TÔI VÀ TÔI Ở TRONG NGÀI Khi nói về Thánh Têrêxa thì [...]

ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

«ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH» Tài liệu ngày Pro [...]

NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNG 11- 2022

  Ban ơn goi Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD) xin mời các bạn nam [...]