ĐAN VIỆN BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu ĐVCM Buôn Mê Thuột

Đan viện Cát Minh Chúa Thánh Thần (Buôn Ma Thuột) MỤC ĐÍCH: Sống chiêm niệm [...]

2 Comments

HÌnh ảnh ĐVCM Buôn Mê Thuột

Chia sẻFacebookTwitterLinkedin [...]

Liên hệ

Đan Viện Cát Minh Chúa Thánh Thần (Cát Minh Buôn Mê Thuột) Tổ 2 – [...]