Giáo hội Việt Nam

Nghi thức công bố Quy chế mới của Học viện Công Giáo Việt Nam

Nghi thức công bố Quy chế mới của Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCG) [...]

Trực Tuyến thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH Truyền thông [...]

Học viện Công giáo Việt Nam: Chương trình công bố quy chế mới

WHĐ (24.11.2023) – Học viện Công giáo Việt Nam công bố quy chế mới vào lúc 8:30 thứ [...]

Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH giaophandanang.org (22.11.2023)   Chia sẻFacebookTwitterLinkedin [...]

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 2023 tại Trung tâm hành hương Giang Sơn

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời – bổn mạng giáo xứ [...]

Lễ Đức Mẹ Mông Triệu.2023 tại Trung tâm hành hương Giang Sơn

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời – bổn mạng giáo xứ [...]

Trực tiếp Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tổng Giám Mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

THÁNH LỄ NHẬN SỨ VỤ TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TGP HUẾ CỦA ĐỨC CHA GIUSE [...]

ĐHY Parolin: Thỏa thuận Tòa Thánh-Việt Nam không chỉ là mục tiêu nhưng là một khởi đầu mới

Thỏa thuận này là kết quả của tương quan tốt đẹp và tôn trọng nhau [...]

Kỳ họp Ủy ban Kinh Thánh tại Hải Phòng từ ngày 24 – 28.07.2023

KỲ HỌP ỦY BAN KINH THÁNH TẠI HẢI PHÒNG Lm. Giuse Ngô Đức Tài, MF [...]

Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

WHĐ (07.08.2023) – Vào lúc 11g ngày 07.08.2023 tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt [...]